........
........
........ ........

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย
จัดงานฉลองวันปีใหม่เกาหลี 2024 "ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ

 
........
........ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้จัดงาน สวัสดีปีใหม่เกาหลี 2024 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งตรงกับเทศกาลปีใหม่เกาหลีและถือเป็นเทศกาล ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี
........วันปีใหม่ของเกาหลีเป็นวัฒนธรรมครอบครัวอันอบอุ่น โดยครอบครัวจะมา รวมตัวกันเพื่อทำความเคารพผู้อาวุโสทานล็อกทุกร่วมกัน สนุกกับการละเล่นพื้น บ้านร่วมกัน และยังเป็นเทศกาลที่ผู้คนทั้งหมู่บ้านมารวมตัวมีความสุขไปด้วยกัน นอกจากนี้ ลักษณะเด่นที่ชอลลัลของเกาหลีต่างจากตรุษจีนของจีน คือ ทุกอย่างใน เทศกาล เช่น คือกกก ของเขแบตน (ของเงินปีใหม่) จะใช้สีขาว มีความหมายว่าการ เริ่มต้นใหม่
........งานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน รวมถึง ฯพณฯ นายปาร์ค บงมิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ นายกสมาคม ทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เหล่าทหารผ่านศึกและลูกหลาน ประธานสมาคมเกาหลีต่างๆ ในประเทศไทย และนักเรียนนักศึกษาสาขาภาษา เกาหลี
 
........
........กิจกรรมเริ่มจาก ฯพณฯ นายปาร์ค ยงมิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและเจ้าหน้าที่สถานทูต ทำการไหว้ ขนบ(การเคารพผู้อาวุโส เพื่ออวยพรเนื่องในวันขันปีใหม่เกาหลี) ต่อพลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ นายก สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี และทหารผ่านศึก 6 ท่าน
........จากนั้นผู้ใหญ่ของทั้งสองประเทศ อาทิเช่น ฯพณฯ นายปาร์ค ยงมิน เหล่า ทหารผ่านศึกเกาหลี และประธานสมาคมเกาหลีในประเทศไทย เป็นตัวแทนรับไหว้ เชพบจากนักเรียนนักศึกษาชาวไทยรวมถึงลูกหลานทหารผ่านศึก และมอบทุนการ ศึกษาเป็นเงินของขวัญปีใหม่พร้อมค่าอวยพร
........หลังเสร็จกิจกรรมไหว้เซบ คุณวอน นายอง และคุณลง ของยอน ผู้ เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจาก 2023 King Sejong Culture Academy ของสถาบันเซ จง ร่วมกับ นายโจแจฮิต ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี แสดงเพลงพื้นบ้าน เกาหลีอย่าง Festival, Holo Arirang uas Arirang ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานรวมถึง
........ทหารผ่านศึกต่างส่งเสียงร้องตามเพลง Arirang ซึ่งเป็นเพลงที่ชาวไทยก็รู้จักกันดี ในช่วงสงครามเกาหลี ภายในงานมีการละเล่นพื้นบ้านเกาหลี เช่น ยนในรี (เกมกระดานเกาหลี) นอลตรีกี (เกมกระโดดบนไม้กระดานหกเกาหลี) โฮ เชชาที มีกิจกรรมตีแป้งต๊อก สวมชุดฮันบก และผู้เข้าร่วมยังได้ชิมตอกกก (ชุปเค้กข้าว) แบ่งปันความเป็นสิริ มงคลในวันปีใหม่ด้วย จากนั้นนักเรียนหลักสูตรชามุลโนรีของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ได้ท่าการแสดงกิลในรี (การแสดงเครื่องดนตรีดั้งเดิมเกาหลีประเภทดี 4 ชนิดแบบ เดินขบวน) นำผู้ร่วมงานไปชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านเกาหลีและการประกวดร้อง เพลง ณ โคเรียนทาวน์
........การแสดงที่โคเรียนทาวน์เริ่มจากคุณมุน ยอง ผู้เขียวชาญด้านวัฒนธรรม ขับร้องเพลง Binari ซึ่งเป็นเพลงที่อธิษฐานถึงความหวังในปีใหม่ และการแสดงดนตรี
พื้นบ้านสนุกสนานจากคุณแชจองในเพลง Heungbo-Ga เพลงพันโซรีซึ่งเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ลำดับที่ 5 รวมถึงการแสดงของคุณพัค เฮ-ร ยอน ศิลปินด้านการเล่นคายาทีมผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายามขันโจและบยองชาง ซึ่ง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ลำดับที่ 23 ของเกาหลี
..จากนั้นผู้เข้าประกวดร้องเพลงชาวไทย 5 คนที่ผ่านรอบคัดเลือกและชาว เกาหลี ต่างก็ร่วมกันแสดงความสามารถการร้องเพลงเคป๊อบเป็นการปิดท้ายงาน ดลองวันปีใหม่เกาหลี
........
หนูนุ่นสร้างสรรค์คุณภาพ
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.