..........
..........
....................

"19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษาของชาร์ป
กรุงไทยการไฟฟ้า สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน"

 
..........
..........สร้าง "ผู้รับ" ให้เป็น "ผู้ให้" คืนคุณค่ายิ่งใหญ่สู่สังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด "19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษา : สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน" และจัดแสดงนิทรรศการตัวอย่างนักเรียนทุนการศึกษาฯ ที่กลายเป็นบุคคลต้นแบบในวิชาชีพต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ให้กับคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
..........นำโดย คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย (ที่สองจากซ้าย) ประธาน โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย (ซ้าย)ประธานคณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ และ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (ที่สามจากขวา) ร่วมกับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ (ที่สองจากขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ (ขวา) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยประธานสักขีพยาน นายศรีชัย พรประชาธรรม (ที่สามจากซ้าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษาฯ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการทุนการศึกษาฯ ผู้แทนจากหลายภาคส่วน รวมทั้งนิสิตนักศึกษา คนรุ่นใหม่ที่สนใจ และสื่อมวลชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
..........
..........
..........กิจกรรมภาคบ่าย มีการจัดเสวนา หัวข้อ "โอกาสการศึกษากับสังคมไทย" โดยผู้บริหารจากภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรุงไทยการไฟฟ้า รวมทั้ง การจัดแสดง "นิทรรศการ 19 ปี เส้นทางของการให้โอกาสทางการศึกษา : สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน" จำลองบรรยากาศห้องเรียนแห่งความทรงจำวันวาน ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องราวของนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาฯ ที่กลายเป็นบุคคลต้นแบบในวิชาชีพต่างๆ ผู้เข้าชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับนิทรรศการนี้ได้ โดยการบอกเล่าความรู้สึกผ่านกระดาษโพสต์อิท จากนั้นแปะลงบนกระดานดำที่ทางนิทรรศการได้จัดเตรียมไว้ โดยประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ ณ มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการทุนการศึกษาฯ ได้ทางแฟนเพจโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และ www.thaicity4social.com
..........
..........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณ อมรรันต์ จาดบุญนาค "ดีไซน์ " โทร . 080 262 2227
..........
..........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.