........
........
................

DITP จัดแสดง 11 เทรดโชว์ ในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 "The Hybrid Edition"
เปิดโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท

 
........
........กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) หอการค้าไทย และ โคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ในฐานะผู้จัดงานอย่างเป็นทางการของงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 "The Hybrid Edition" จัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 11 ประเภท อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร โรงแรม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มาเจรจาการค้า ค้นหาพันธมิตร และเครือข่ายทางธุรกิจได้อย่างครบถ้วนภายในงานเดียว
........งานนี้มีผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานกว่า 500 บริษัท อาทิ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด, บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น และยังเป็นจุดหมายสำคัญที่ผู้ซื้อทั้งรายใหญ่และรายเล็กทั่วโลกจะมาค้นหาสินค้าและเจรจรธุรกิจ โดยปีนี้มีผู้ซื้อรายใหญ่ที่มาร่วมงานหรือส่งตัวแทนการค้ามาร่วมเจรจาการค้า อาทิ Eastland Food Corporation, Central Restaurants Group, Gourmet Market from The Mall เป็นต้น
........
........
........สำหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 11 ประเภท ที่นำมาจัดภายในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2020 "The Hybrid Edition" แบ่งออกเป็น 1) สินค้าอาหารสำเร็จรูป นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายของอาหารสำเร็จรูป ร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารขั้นพื้นฐาน 2) เครื่องดื่ม ทั้งที่ไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ 3) ขนมและของขบเคี้ยว นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่หลากหลายตามเทรนด์ล่าสุด 4) อาหารทะเล ความต้องการอาหารทะเลทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสในการหาแหล่งธุรกิจที่กว้างขวาง 5) เนื้อสัตว์ ครอบคลุมเทรนด์ของเนื้อสัตว์ ไส้กรอก และสัตว์ปีก 6) อาหารแช่แข็ง กลุ่มอาหารสะดวกซื้อและอาหารพร้อมรับประทาน 7) ข้าวและธัญพืช แนะนำทางเลือกใหม่ที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค 8) ผักและผลไม้ นำเสนอผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและอาหารออร์แกนิคเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารปลอดภัยและความยั่งยืนของโลก 9) กาแฟและชา แสดงสินค้าครบวงจรตั้งแต่เมล็ดกาแฟจนถึงอุปกรณ์ทำกาแฟและใบชาสู่ถ้วยชา 10) ธุรกิจบริการด้านอาหาร รวบรวมทุกภาคส่วนของการบริการด้านอาหาร ร้านอาหาร แนวคิดการบริการที่รวดเร็ว และอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยง และ 11) เทคโนโลยีด้านอาหาร นำเสนอสินค้าอุปกรณ์แปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยให้ธุรกิจตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค
........นอกจากนี้ DITP ยังมีบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงาน อาทิ DITP Logistics Pavilion ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าสำหรับผู้จัดแสดงสินค้าและผู้ซื้อ และ DITP Service Center ที่ให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
........
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th
อุษณีย์ ถาวรกาญจน์ โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.