........
........
................

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562"

 
........
........สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัด "การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมความรู้วิทยาการหุ่นยนต์แก่เยาวชนไทย มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
........
........
........ในการนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่สมาคมส่งเสริมและเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และผู้เข้าแข่งขันอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 จำนวน 4 ถ้วยรางวัล ได้แก่
........1. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 เกมการแข่งขัน "ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา" เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศมองโกเลีย โดยทีมที่ชนะได้แก่ ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Attempt จาก มหาวิทยาลัยธุรกิตบัณฑิต
 
........2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 พบกับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 42 ทีม จากทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 333 ทีม ทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อมาชิงชัยเป็นแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 เกมการแข่งขัน "Robo Bit Racer หรือ หุ่นยนต์เจ้าสนาม" โดยทีมที่ชนะได้แก่ ทีม SKNROBOT #01 จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และ "Mission Challenge หรือ หุ่นยนต์พิชิตภารกิจ" โดยทีมที่ชนะได้แก่ ทีม PYP02 จาก โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
 
........
........3. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมการแข่งขัน "Robo Harvester" เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Faeming) เพื่อสร้างต้นแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติที่สามารถปฏิบัติงานได้ภายในพืชสวนจำลอง โดยทีมที่ชนะได้แก่ ทีม TNI48 สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นผู้สนับสนุน และศูนย์การค้าเซียร์รังสิตเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
 
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี ไทย ญี่ปุ่น
http://www.tpa.or.th คุณ พีระพันธุ์ คนคง โทร . 0 2 258 0320 ต่อ 1111
โทร. 080 396 6922 E - mail : peerapan@tpa.or.th
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.