........
........
................

ต่างชาติสนลงทุนไทยเพิ่มหลังสงครามการค้าสหรัฐ-จีนยืดเยื้อ
ด้าน ยูบีเอ็ม เผยบริษัทระดับโลกขนนวัตกรรมเทคโนโลยี 2 หมื่นรายการ
ร่วมโชว์งานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 พาไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่
คาดมูลค่าเจรจาธุรกิจพุ่งกว่า 30,000 ล้านบาท

 
........
........

........ภาคธุรกิจมองบวกการลงทุนภาคอุตสาหกรรมไทยรับผลบวกสงครามการค้าสหรัฐ-จีนส่อแววยืดเยื้อ ทุนต่างชาติหันจับตลาดเอเชียและอาเซียน เล็งเพิ่มฐานการผลิตในภูมิภาค ส่งผลงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 สุดคึกคักหลังบริษัทชั้นนำระดับโลกขนนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและโซลูชั่นล่าสุดรวมโชว์ในงานฯ กว่า 2 หมื่นรายการ ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต คาดการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คน มูลค่าการเจรจาธุรกิจพุ่งสูงกว่า 30,000 ล้านบาท
........นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงภาพการลงทุนภาคอุตสาหกรรมไทยว่า นักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติมีมุมมองเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย จากหลายมาตรการที่ภาครัฐพยายามผลัดดันและพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เฟิสต์เอสเคิร์ฟ (S-Curve) และนิวเอสเคิร์ฟ (New S-Curve) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี : EEC) ฯลฯ
........แม้สถานการณ์วันนี้ภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบบ้างจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีนที่ส่อเค้ายืดเยื้อในระยะสั้น แต่จะเป็นผลบวกต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของไทยในระยะยาวเนื่องจากนักลงทุนและผู้ประกอบการจากต่างชาติจำเป็นต้องปรับตัวและมองหาตลาดใหม่เพื่อทดแทน ซึ่งเอเชียและอาเซียนนับเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อและยังสามารถเติบโตได้ดี ทำให้การลงทุนของภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงเติบโต สอดคล้องกับมูลจาก บีโอไอ ที่แสดงให้เห็นว่าในปี 2561 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,628 โครงการ วงเงินลงทุน 92.6 แสนล้านบาท และไตรมาสแรกของปี 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง 387 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 128,903 ล้านบาท
........แนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและโซลูชั่นให้มีความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น มากขึ้น ปลอดภัยขึ้น ประหยัดขึ้น และรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ต้องอาศัยความก้าวหน้าของระบบออโตเมชั่น (Automation) ระบบ
........ปัญญาประดิษฐ์ : เอไอ (Artificial Intelligence : AI) หุ่นยนต์ (Robot) ดิจิตอล (Digital) ไอโอที (Internet of Things : IoT) ฯลฯ มาช่วยในกระบวนการผลิต จากปัจจัยดังกล่าวทำให้การจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของเอเชียมีผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมจัดแสดงงานจากทั่วโลกเป็นจำนวนมากกว่าที่ผ่านมา โดยแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้คือ นวัตกรรมกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต (The Future of Processing & Packaging Innovation) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ เทคโนโลยีระดับสูงในกระบวนการผลิตและโซลูชั่น (High Processing and Solution Technology) ลดการศูนย์เสียและประหยัดพลังงาน (Zero Waste & Energy Saving) และการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
........โดยในการจัดงานฯ นั้นจะแบ่งเป็น 9 โซนอุตสาหกรรม ได้แก่ ProcessingTechAsia(เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป), PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์), DrinkTechAsia (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม), PharmaTechAsia (เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม), Lab&TestAsia (อุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิจัย), MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป), Coding, Marking&LabellingAsia (การใส่รหัสสินค้าการพิมพ์ข้อความและฉลาก), Coldchain, Logisitics&WarehousingAsia (ห้องแช่แข็งโลจิสติกส์และคลังสินค้า) และ PrinTech Asia (อุตสาหกรรมการพิมพ์) โดยมีบริษัทชั้นนำของโลกร่วมจัดแสดงงานกว่า 2,000 ราย จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและโซลูชั่นล่าสุดกว่า 20,000 รายการร่วมจัดแสดงในงานฯ โดยมีการเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย 140 เครื่องจักร เปิดตัวครั้งแรกในเอเชีย 130 เครื่องจักร และเปิดตัวครั้งแรกของโลก 147 เครื่องจักร นอกจากนั้นยังมี 22 พาวิลเลียนนานาชาติจาก 14 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ สเปน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี (2) ไต้หวัน (2) จีน (3) ญี่ปุ่น (3) อิตาลี (3) บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ 9 ฮอลล์ ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

........
........
........สำหรับกิจกรรมในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 นั้น ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและสมาคมการค้าไทยและต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในครั้งนี้ ได้แก่ งานประชุมบรรจุภัณฑ์โลก (Global Packaging Forum) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย งานสัมมนาแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของโลก โดยสถาบันพลาสติก (PIT) การฝึกอบรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับตลาดเอเชีย ในงานประชุมของสถาบันอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 2019 (The Active & Intelligent Packaging Association (AIPIA) Conference 2019) การบรรยายหัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยสถาบันบรรจุภัณฑ์จากประเทศออสเตเลีย (Australian Institute of Packaging) การสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE)) งานประชุมเครื่องดื่มแห่งเอเชีย โดยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ฯลฯ
........จากความยิ่งใหญ่ของการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีและกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานฯ ทำให้คาดว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมชมงานจากทั่วโลกสูงกว่า 50,000 คน และมีมูลค่าการค้าการเจรจาธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดงานสูงกว่า 30,000 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 10% จากการจัดงานในปีที่ผ่านมา (2561)
........งานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ 98-106 ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ เวลา 10.00 - 18.00 น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.propakasia.com หรือ Facebook Page www.facebook.com/ProPakAsia
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณ กัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์ โทร . 08 5 822 8238 E mail : gumpanat@gmial.com
คุณ ณัฐกานต์ อินเป็ง แมว โทร 089 770 7737 E mail : nattakarn_i@yahoo.com
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.