.......
.......
..............

"ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

 
.......
.......ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม ดิ เอ็มควอเทียร์ และธนาคารออมสิน ร่วมจัดงานนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยเฉลิมพระเกิยรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จาก ๕ ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิของเมืองไทย ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ศกนี้ ที่ เอ็มโพเรี่ยม แกเลอรี่ ชั้น เอ็ม ดิ เอ็มโพเรี่ยม พร้อมเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมถวายพระพรชัยในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
.......นางสุธาวดี ศิริธนชัย รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นำมาซึ่งความปลื้มปิติ ยินดีและสิริมงคลต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในส่วนของศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน ร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยการจัดงานนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ศกนี้ ที่ บริเวณ เอ็มโพเรี่ยม แกเลอรี่ ชั้น เอ็ม ดิ เอ็มโพเรี่ยม โดยเป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม ร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่ได้รับเกียรติจาก ๕ ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิและคร่ำหวอดในวงการศิลปะของประเทศไทย มาร่วมรังสรรค์งานศิลปะเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยใช้สไตล์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปินแต่ละท่าน
.......ในส่วนนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ว่า ธนาคารออมสินมีความปลื้มปิติอย่างมาก ที่ได้ร่วมมือกับทาง ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ในการจัดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในครั้งนี้ ด้วยธนาคารออมสินเองได้วางภารกิจหลักสำคัญขององค์กรในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน โดยในที่ผ่านๆมา ทางธนาคารออมสินมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับภารกิจทางด้านนี้และให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง โดยผู้บริหารและบุคลกรทุกๆคน ต่างยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และเผยแพร่ความจงรักภักดีไปยังปวงชนชาวไทยทุกๆคนมาโดยตลอด
.......สำหรับงานนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" ได้รับเกียรติจาก ๕ ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะของประเทศไทยมาร่วมรังสรรค์งานศิลปะเพื่อเทิดพระเกิยรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑๐ ผลงาน ด้วยสไตล์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท่าน ประกอบด้วย
.......นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ชื่อผลงาน ศูนย์รวมไทย และพระผู้อภิบาล เป็นการนำพระบรมฉายาทิศลัก มาวาดและสแกนลงบนแผ่นอะคริลิคให้เกิดเป็นภาพซ้อนไล่เฉดสีในลักษณะงาน Mixed Media ที่มีความทันสมัย สื่อถึงการที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกๆคน ที่จะนำชาติและคนในชาติไปสู่ความรุ่งเรืองต่อไป ดังนั้นการถวายความจงรักภักดีจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกๆคน เราในฐานะศิลปินจึงใช้งานศิลปะเป็นสิ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี
.......
.......
.......นายศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ชื่อผลงาน รัชกาลที่ 10 โดยผลงานแรกวาดขึ้นโดยใช้สีถ่านซึ่งเป็นภาพที่มีพระอิริยาบถสบายๆ ส่วนรูปที่ 2 ใช้ สีน้ำ สีชอร์ค สีอะคริลิค ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัว โดยอยากสื่อถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บันทึกเหตุการณ์ว่าช่วงที่วาดรูปนี้อยู่ในช่วงยุคของการเปลี่ยนรัชกาล เราในฐานะศิลปินการทดแทนคุณแผ่นดีคือการเขียนรูป สร้างผลงานขึ้นมาด้วยความจงรักภักดี
.......นายจิตต์สิงห์ สมบุญ ผลงาน The Contemporary Master ทั้ง 2 ผลงานที่ใช้เทคนิค เลเซอร์คัทบนไม้ และเลเซอร์คัทบนกระดาษ สร้างสรรค์งานศิลปะให้ภาพมีมิติและดูน่าสนใจด้วยการนำคุณค่าของบล็อคที่เป็นต้นแบบสำหรับสร้างผลงานมานำเสนอ ผ่านการสร้างรูปแบบผลงานแนวร่วมสมัยที่มีเส้นสายในแบบของตัวเอง โดยได้แรงบันดาลใจ จากพระองค์ท่านในด้านความเข้มแข็ง แกร่งกล้า เสมือนต้นแบบในเชิงทหารที่ร่วมสมัย
.......
.......นายณกรณ์ (ลิค) ศรีประเสริฐ ผลงานชื่อ ทรงพระเจริญ โดยทั้ง 2 ผลงานใช้เทคนิค Mixed Media ลายรดน้ำปิดทองบนกระจก เพราะกระจกสื่อถึงภาพสะท้อนแห่งความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 และเมื่อกระจกนั้นโดนแสง ยังทำให้เกิดประกายของความสว่างซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่าง และความร่มเย็นของคนไทย ซึ่งตนเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมเป็นหนึ่งของศิลปินที่ได้นำผลงานมาจัดแสดงในงานนี้ และถือเป็นครั้งแรกของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
.......
.......นายชลิต นาคพะวัน ผลงานแรกชื่อ ตราสัญลักษณ์ ชื่อผลงาน จงรักภักดี เคารพและเทิดทูน ผลงานของทั้งสองชี้น ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึก ของความจงรัก ภักดี เคารพ เทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยรูปทรงพระเยาว์ ชุดลูกเสือ ลายเส้นสีเหลือง ข้อความทรงพระเจริญและเลข10คือรัชกาลที่10สีเหลือง บนผ้า ปิดทองคำเปลวแท้ บนพื้นผิวนูนสีทองอะคริลิค บนพื้นไม้สี่เหลี่ยมสีขาวต่างขนาดหลายชี้นหลายมิติ ชิ้นที่สองมีข้อความ ทรงพระเจริญ ทำจากโลหะปิดทองคำเปลวแท้หลายขนาด และเลข10คือรัชกาลที่10สีทองทำจากโลหะปิดทองคำเปลว วางติดลงบนไม้รูปทรงกลมสีขาวปิดทองคำเปลว
.......นอกจากงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของศิลปินผู้จงรักภักดีแล้ว ทั้งศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ยังร่วมเทิดพระเกียรติด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ พร้อมจุดลงนามถวายพระพรให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในทั้ง 2 ศูนย์การค้า และในระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่าน LED จอใหญ่ที่ บริเวณ Quartier Parc ชั้น เอ็ม ดิ เอ็มควอเทียร์ และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ศกนี้ ที่บริเวณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น เอ็ม ดิ เอ็มควอเทียร์ในเวลา ๑๙.๐๐ น.
.......
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อการการตลาด และประชาสัมพันธ์ ดิ เอ็ม โพเรียม
และ ดิเอม ควอเทียร์ โทร 02 259 8753 , 02 269 1000 ต่อ 1811
กนกพร จั่นเพชร kanokporn.jt@gmail.com 08 9 514 0479
พรจิต ธนวรรณ pornjit.tha@emporiumthailand.com โทร . 09 5 42 6 9224
ธนิศรา ธนะโสภณ thanisara17@gmail.com โทร. 08 1 492 43 53
ธนพงษ์ เจริญบุญณะ thanaping.cha@emporiumthailand.com โทร .08 4 140 7775
.......
.......
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.