........
........
........ ........

สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี เชิญชวนประกวดคลิป VLOG

 
........
........"โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13" โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด เปิดเวทีให้เยาวชนได้มีพื้นที่บ่มเพาะประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในวงกว้างกับการก้าวทันสังคมยุคใหม่ โดยให้นิสิต นักศึกษา ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา สมาชิก 1- 3 คน ใส่ไอเดียสร้างสรรค์กับการประกวด VLOGหรือการบันทึกเรื่องราวในรูปแบบวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ "VLOG THAILAND เปิดเมืองไทยให้โลกรู้" บอกเล่าเรื่องเมืองไทยในมุมคิดคนรุ่นใหม่ไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ กำหนดส่งผลงานรอบที่หนึ่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อคัด 20 ทีม ผ่านเข้ารอบที่สองได้รับการอบรมและทุนผลิตผลงานเรื่องใหม่ทีมละ 20,000 บาท แล้วคัดเหลือ 10 ทีมสุดท้ายซึ่งผลงานจะได้ออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอ และทีมชนะเลิศรับทุนการศึกษา 50,000 บาท ติดตามรายละเอียดที่ เฟซบุ๊กโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี หรือโทรศัพท์ 09 6295 5962
........
........
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณณัฐกานต์ ศรีสุทัศน์ โทรศัพท์ 096-295-5962
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.