........
........
........ ........

ประกาศผล "งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42"

 
 
........สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ผู้จัด "งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42" ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2561 ประกาศผลการตัดสินการประกวดประเภทต่างๆ ดังนี้
ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (รถที่ผลิตจนถึงปี 1904) / ไม่มีรถเข้าประกวด
ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ.1905-1918) / ไม่มีรถเข้าประกวด
ประเภทรถโบราณ (คศ.1919-1930) รางวัลที่ 1 ได้แก่ AUSTIN 7 ปี 1929 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ประเภทรถก่อนสงคราม (คศ.1931-1945) รางวัลที่ 1 ได้แก่ MG TA ปี 1936 บางกอก รัษฐปานะ
ประเภทรถหลังสงคราม (คศ.1946-1960) รางวัลที่ 1 ได้แก่ PORSCHE 356A ปี 1958 สุรพันธ์ จรรยงพันธ์
ประเภทรถคลาสสิค (คศ.1961-1970) รางวัลที่ 1 ได้แก่ MERCEDES-BENZ 600 LIMOUSINE ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง
ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ.1971-ปัจจุบัน-30 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ DAIMLER COUPE ปี 1977ณภัสป์ชัย น้อยเพิ่มพูล
ประเภทรถที่มีคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ MERCEDES-BENZ 600 LIMOUSINE ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง
........นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลประกวด รถจำลอง รถดัดแปลง รถประดิษฐ์พิเศษ รถโฟล์คสวาเกน รถอเมริกัน รถแจกวาร์-เดมเลอร์ รถมีนี และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
........ส่วนรางวัลราชินีแห่งความสง่างาม (CONCOURS D'ELEGANCE - กงกูรส์ เดเลอกองศ์) ซึ่งคัดเลือกจากสุภาพสตรีที่มาร่วมงานเลี้ยงประกาศผลคืนวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้แก่ ประไพศรี ปภัสร์พงษ์
........สามารถติดตามผลการประกวด "งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42" เพิ่มเติมได้ที่ www.vintagecarclub.or.thและ www.facebook.com/VintageCarClub
 
........
สรุปรางวัล "งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42"
ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (รถที่ผลิตจนถึงปี 1904) / ไม่มีรถเข้าประกวด
ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ. 1905 - 1918) / ไม่มีรถเข้าประกวด
ประเภทรถโบราณ (คศ.1919 - 1930)
รางวัลที่ 1 Austin 7 ปี 1929 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
รางวัลที่ 2 Austin 7 Saloon ปี 1933 วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์
รางวัลที่ 3 Austin 7 ปี 1929 วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์
ประเภทรถก่อนสงคราม (คศ.1931-1945)
รางวัลที่ 1 MG TA ปี 1936 บางกอก รัษฐปานะ
รางวัลที่ 2 Austin 7 (Open Road Tourer) ปี 1936 นารา รัษฐปานะ
รางวัลที่ 3 Austin Big 8 ปี 1937 วิรุฬห์ ปริวุฒิพงษ์
ประเภทรถหลังสงคราม (คศ.1946 - 1960)
รางวัลที่ 1 Porsche 356A ปี 1958 สุรพันธ์ จรรยงพันธ์
รางวัลที่ 2 Mercedes-Benz 190 ปี 1958 กันธิชา ฉิมศิริ
รางวัลที่ 3 BMW 503 Coupe ปี 1956 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ประเภทรถคลาสสิค (คศ.1961 - 1970)
รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 600 Limousine ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง
รางวัลที่ 2 Mercedes-Benz 230 SL pagoda ปี 1967 รังษี เวคะวนิชย์
รางวัลที่ 3 Volvo 122S ปี 1967 พิพัฒน์พล น้อยบุญสุกกุล
........
........
ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ.1971 - ปัจจุบัน - 30 ปี)
รางวัลที่ 1 Daimler Coupe ปี 1977 ณภัสป์ชัย น้อยเพิ่มพูล
รางวัลที่ 2 Citroen GS 1220 ปี 1977 ณภัสป์ชัย น้อยเพิ่มพูล
รางวัลที่ 3 Fiat X1/9 ปี 1980 ลภน โมกขสมิต
ประเภทรถจำลอง, รถดัดแปลง และรถประดิษฐ์พิเศษ
(รถจำลอง) รางวัลที่ 1 Porsche 356 Speedster ปี 1958 อัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร
(รถดัดแปลง) รางวัลที่ 1 Buick Truck ปี 1950 อิทธิพร พยัคฆันตร
(รถประดิษฐ์พิเศษ) รางวัลที่ 1 Opel "Doctor's Car" ปี 1909 Ton Hillebrand
ประเภทรถโฟล์คสวาเกน
รางวัลที่ 1 Volkswagen T1 Camper Westfalia ปี 1967 พรสถิตย์ นฤนาถวานิช
รางวัลที่ 2 Volkswagen Karmann Ghia ปี 1965 วงศ์ศิริ จายนียโยธิน
ประเภทรถแจกวาร์ และเดมเลอร์
รางวัลที่ 1 Jaguar XJ6L ปี 1975 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง
รางวัลที่ 2 Daimler Double Six ปี 1974 ณวรา จันทรัตน์
รางวัลที่ 3 Jaguar XJC ปี 1977 ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์
ประเภทรถมีนี
รางวัลที่ 1 Austin Mini ปี 1960 เจริญ เลิศอัครธร
รางวัลที่ 2 Austin Mini ปี 1959 ภุชชงค์ วงษ์โต
รางวัลที่ 3 Morris Mini Minor ปี 1963 สุรศักดิ์ กลมเกลียว
รถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม
Mercedes-Benz 190 ปี 1958 กันธิชา ฉิมศิริ
รถที่มีคะแนนรวมสูงสุด
Mercedes-Benz 600 Limousine ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง
รางวัลงานสียอดเยี่ยม
Chevrolet Corvette ปี 1980 Dean Giliard
เจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม
Chevrolet Truck ปี 1947 อัษฎาวุธ พุ่มประยูร
ประเภทรถอเมริกัน / ไม่มีรถได้รับรางวัล
รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม / ไม่มีรถได้รับรางวัล
........
........
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย:
คุณพวงพรรณ รัตนปริคณน์ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 507 โทรสาร. 0-0641-8480
หรือ ทีมประชาสัมพันธ์สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย:
คุณชัชวาลย์ สิทธิ์กานต์เกียรติ และคุณวสันต์ เทพรังศิริกุล
โทร. 0-2102-0024 # 32, 35 E-mail: chatchawal_s@pmb.co.th, vason_t@pmb.co.th
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.