........
........
........ ........

ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์
"University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"

 
........
........ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ฉลองครบรอบ 45 ปี จัดงานใหญ่ "University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" พร้อมรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ และการเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายทั้ง 10 โซน พร้อมพบกับการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้แก่
........ " การบรรยายในหัวข้อ "ประเทศไทยกับเส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
........ " การบรรยายในหัวข้อ "บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อนโยบายการ่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน" โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
........ " การบรรยายในหัวข้อ "การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย" โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
..... .. ." การบรรยายในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงของวงการการศึกษาในยุคของคนรุ่น Z" โดย ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 2 - 4 มีนาคมนี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น5 สยามพารากอน โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 มีนาคม และรอบประชาชนทั่วไปในวันที่ 3 - 4 มี.ค. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://unixpo.cupt.net ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
........
........
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โสภี ฉวีวรรณ (กบ) โทร 089-145-4295 อีเมลล์ kosopee@gmail.com
พรพรรณ ฉวีวรรณ (แก้ว) โทร 086-551-3403 อีเมลล์ kaew@chom-co.com
พัณณ์ชิตา ฐากุลนิธิโรจน์ (ตาล) โทร. 083-367-7537 อีเมลล์ tann@chom-co.com
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.