........
........
........ ........

"กทท. มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
แก่ผู้ประกอบการ 231 รายทั่วประเทศ"

 
 
........กรมการท่องเที่ยว (กทท.) จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประจำปี 2561 แก่ผู้ประกอบการ 231 ราย ทั่วประเทศ ซึ่งกรมการท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
........นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ว่า การมอบมาตรฐานดังกล่าวเพื่อยกระดับคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้กรมการท่องเที่ยวกำหนดให้มีการดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานd จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่
- มาตราฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมและรีสอร์ทมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
- มาตราฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท มาตรฐานที่พักแบบพำนักระยะยาว และมาตรฐานอาเซียน
........และในครั้งนี้ เป็นการมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานครั้งที่ 4 ได้แก่ มาตราฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานสินค้าและบริการ
........นายอภิชาติกล่าวว่า ทั้งนี้ ในการจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นอกจากจะเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการแล้ว ยังเป็การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวไทย และต่างชาติ ให้เลือกใช้สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวของไทยมีมาตราฐานในทุกด้านอย่างยั่งยืนอีกด้วย กรมท่องเที่ยวจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกประเภท สมัครเข้่ารับการประเมิน เพื่อเป็นการวัดมาตรฐาน และทำให้สถานประกอบการของท่านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น........
........
........
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.