........
........
........ ........

ซีพีแรม ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนผ่านโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต
พร้อมเปิดบ้านพาชมนวัตกรรมการผลิตอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ จังหวัดขอนแก่น

 
........
........บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดบ้านพาเยี่ยมชมโรงงานขอนแก่น โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่ รองรับการเติบโตของตลาดในภาคอีสาน โดยชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลก รวมถึงคุณภาพ ความใส่ใจ และความพิถีพิถันที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม พร้อมเปิดโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต นับเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีความมั่นคง และยั่งยืนให้แก่เกษตรกร
........นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมอย่างเกื้อกูลมากว่า 30 ปี เปิดเผยว่า ภายหลังการประกาศทิศทางองค์กรในโอกาส 30 ปี ซีพีแรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานโดยเฉพาะในส่วนของโรงงานที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีการยกระดับขีดความสามารถ และขยายกำลังการผลิต รองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ครอบคลุมทุกจังหวัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจ Food Providerมาตรฐานโลก อีกทั้งซีพีแรม ยังคงมุ่งมั่นการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
........
........พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโครงการเกษตรกรคู่ชีวิต ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และให้คำแนะนำในการเพาะปลูกกะเพรา การส่งเสริมการรับรองระบบมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชน รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
........
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพีแรม จำกัด
นายภุริปพัฒน์ ภัทรติมานนท์ (กอล์ฟ) 097 245 8501
น.ส.ขวัญชนก แต่ประเสริฐ (เบน) 091 956 9663
น.ส.นงลักษณ์ พิลาแพง (ลักษณ์) 061 514 2646
น.ส.ธัชสรัญ แก้วศรีสด (ปุ้มปุ้ย) 087 795 8988
Tuchsarun Kaewsrisod (PumPui)
Moblie : +668 7795 8988
E-mail : tuch.pr@gmail.com
ID Line : pumpuinokia
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.