........
........
........ ........

ททท. เปิดตัวโครงการ อส. SOCIAL อาสาสมัครชาวโซเชียล
ร่วมโปรโมทชุมชนให้กระฉ่อนโซเชียล ชวนคนรุ่นใหม่ไปเที่ยว
และนอนโฮมสเตย์ชุมชน แบบวันไนท์ สเตย์ วิท โลคอล
"One Night Stay with Locals"

 
........
........การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน), สายการบินนกแอร์, เว็บไซต์ README.ME(รีดมีดอทมี), เว็บไซต์ TraveliGo.com (ทราเวลไอโกดอทคอม) เปิดตัวโครงการ อส. SOCIAL รวมพลังอาสาสมัครชาวโซเชียลช่ วยโปรโมทชุมชนไทยให้กระฉ่ อนโซเชียลชวนคนรุ่นใหม่ไปเที่ยวชุมชน
........นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ไปเที่ยวชุมชน เป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของการทำตลาดท่องเที่ยวชุมชนจากข้อมูลที่ ททท. สำรวจความคิดเห็นของนักเดินทางคนรุ่นใหม่ พบว่า คนรุ่นใหม่ต้องการไปชุมชนที่มี กิจกรรมสนุก มีที่ให้ถ่ายรูปสวยๆ ไว้อัพเดทโปรไฟล์ มีอาหารท้องถิ่นที่นำเสนออย่ างน่าสนใจเห็นแล้วต้องถ่ายรูป มีที่พักเก๋ๆ น่ารัก น่านอน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ มองว่าข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวที่ ปรากฏอยู่บนสื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลมีอยู่น้อยมาก และยังไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจมากพอ จากข้อมูลนี้ ททท. ได้นำมาเป็นแนวทางในการทำงานโดยเริ่ มจากการคัดสรรชุมชนท่องเที่ ยวตามโจทย์ ความสนใจของคนรุ่นใหม่ และเชิญทีมนักออกแบบจาก คณะมนุษยศาสตร์และการจั ดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาช่วยเพิ่มเติมเสน่ห์ชุมชนให้ โดนใจคนรุ่นใหม่ ด้วยการออกแบบการนำเสนออาหารท้ องถิ่นให้น่าสนใจ น่าถ่ายรูป รวมทั้งได้ปรับปรุงที่พักชุ มชนให้น่ารัก น่านอน โดย ณ วันนี้ มี 14 ชุมชน ที่พร้อมโชว์ ชาวโซเชียลได้แก่
1) ชุมชนบ้านผาหมี จ.เชียงราย
2) ชุมชนบ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย
3) ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ จ.เชียงราย
4) ชุมชนศิลาเพชร จ.น่าน
5) ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง
6) ชุมชนแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
7) ชุมชนบ้านแหลมกลัด จ.ตราด
8) ชุมชนคีรีวงกต จ. อุดรธานี
9) ชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีฯ
10) ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา
11) ชุมชนการท่องเที่ยวปะทิว (บางสน) จ.ชุมพร
12) ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง
13) ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง
14) ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9 จ.ยะลา
........
........
........นอกจากนี้เพื่อสร้างสรรค์ คอนเทนต์ของชุมชนบนสื่อออนไลน์ และสื่อโซเชียลต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ เป็นเป้าหมายของโครงการ ททท. ได้จัดทีม อส. SOCIAL หรืออาสาโซเชียล ชาวโซเชียลจิตอาสา ไปช่วย โปรโมทชุมชน ช่วยทำคลิป ช่วยถ่ายรูปสวยๆ ช่วยเขียนรีวิว ช่วยแชร์ ช่วยโปรโมท การท่องเที่ยวชุมชนผ่านสื่ อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม และที่สำคัญ อส. SOCIAL จะไปช่วยแนะนำชุมชนให้ใช้สื่อโซเชียลเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนด้วยตัวเอง พลังของ อสSOCIAL ทุกคน จะช่วยโปรโมททั้ง 14 ชุมชน ให้กระฉ่อนโซเชียล สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ไปเที่ยวชุมชน และทีมงาน อส. SOCIAL จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยยกระดั บชุมชน ในการใช้งานสื่อโซเชียลเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวของชุมชน ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
........โปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนแบบ 2 วัน 1 คืน "One Night Stay with Locals" พร้อมให้ชาวโซเชียลจองซื้อได้ แล้ววันนี้ที่www.1NightStaywithLocals .com (เวิลด์ไวด์เว็บดอทวันไนท์สเตย์ วิทโลคอลดอทคอม)
........
........
สอบถามต้องการข้อมูลเพิ่มเติ ม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
คุณธชาษร อัสดาธร (เกล้า) Mobile: 098-635-6365, 098-263-9393 Email: 9@ninetynine99.com
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.