........
........
........ ........

สวทน. เฟ้น 16 ทีมสุดท้ายประกวดนวัตกรรมอาหารชิงเงินรางวัล 4 แสน
พร้อมดูงานต่างประเทศ

 
........
........สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ผนึกกำลัง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดเวทีการประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Innopolis Innovation Contest 2017" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท และโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ หวังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในการแสดงออกด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และนำมาบูรณาการเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมที่ดี เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
........ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า ฟู้ดอินโนโพลิส ได้ริเริ่มดำเนินการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Tech Startup) 3 โครงการ คือ
1) โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพที่มีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจอาหารที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยร่วมมือกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเร่งพัฒนาระบบบ่มเพาะแบบเร่งรัด (Accelerator Program) สำหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่โดยใช้แนวทางการดำเนินงานจาก MIT 24 steps of disciplined entrepreneurship
2)
.โครงการขับเคลื่อนการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นโดยผู้เชี่ยวชาญการสร้างเครือข่ายระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่โดยร่วมมือกับสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (Food Business Management) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคาดหวังให้ผู้ประกอบการด้านอาหารที่เป็น SMEs ได้หันมาสนใจด้านการทำนวัตกรรมเพื่อให้เกิดสินค้าใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และ 3) โครงการจัดเวทีการแข่งขัน Food Innopolis Innovation Contest โดยร่วมมือกับบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ปี 2560 พร้อมพิธีประทานรางวัลฯ ในวันนี้
........

........"Food Innopolis Innovation Contest 2017 เป็นเวทีที่ค้นหานวัตกรรุ่นเยาว์ด้านการสร้างนวัตกรรมอาหาร เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร หรือมีโอกาสในการเข้าไปทำงานในบริษัทเอกชนด้านอาหารที่มีการลงทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงจะได้มีโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อแสวงหาการลงทุนในอนาคต ซึ่ง ฟู้ดอินโนโพลิส ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาแต่ละทีม ผ่านการบ่มเพาะทั้งการใช้กระบวนการคิดที่อาศัยการทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์รวมถึงมุมมองจากคนหลาย ๆ สาขามาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่าง ๆ มาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ (design thinking) มีการสอนใช้เครื่องมือ business model canvas สำหรับประกอบธุรกิจ ตลอดจนการทำ field coaching เพื่อให้ผลงานที่ออกมาเป็นผลงานนวัตกรรมที่ดี และสามารถเกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และการตลาด"
........ด้าน ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า ฟู้ดอินโนโพลิส สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทางด้านอาหารในภาคเอกชนทั้งในบริษัท ขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก แต่ปัจจัยที่ยังเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สำคัญ คือ เรายังขาดนวัตกรหรือผู้คิดค้นนวัตกรรมอาหาร จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประกวดนวัตกรรมอาหารขึ้นในระดับอุดมศึกษา โดยในปี 2560 มีนิสิต นักศึกษาทั้งหมด 72 ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด และเราได้คัดเลือกให้เหลือเพียง 16 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. Original Sensation (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยยังคงรสชาติและคุณค่าเดิม) และ 2. Waste Not (การลดการสูญเสียของปัจจัยต่าง ๆ ในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ หรือกระบวนการ เป็นต้น)
........สำหรับรางวัลการประกวดมี 12 รางวัล คือ
? รางวัล Grand Prize 1 รางวัล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ พร้อมทริปดูงานต่างประเทศ และเงินรางวัลอีก 100,000 บาท
? รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท ที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย รวม 8 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล
? รางวัลต่อยอดทางธุรกิจ 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล
? รางวัล นำเสนอผลงานยอดเยี่ยม 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล
? รางวัล Popular Vote 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล
........นอกจากนี้ ภายในงาน Food Innopolis Innovation Contest 2017 มีการจัดแสดงผลงานของนิสิต นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 16 ผลงาน และการจัดแสดงบูธต่างๆ มากมาย อาทิ บูธของฟู้ดอินโนโพลิส ที่มาเปิดโลกเมืองนวัตกรรมอาหารให้ได้เรียนรู้อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารไทย รวมถึงสนุกกับกิจกรรม DIY: CUP CAKE LAB ที่เปิดให้เรียนรู้ เทคโนโลยีกลิ่นและรส (Favor Academy) บูธ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้สนับสนุนหลักโครงการ ที่นำผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ยังไม่เคยออกวางจำหน่ายในท้องตลาด มาเปิดตัว รวมถึงบูธอาหาร และเครื่องดื่มจากพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการกว่า 10 บูธ อาทิ Krispy Kreme, Grainey (เกรนเน่ย์) ขนมของคนรักสุขภาพ, บาร์บีคิว พล่าช่า, Kelsay, น้ำผลไม้ทิปโก้, ขนมปังฟาร์มเฮ้าท์, Lava Toast- ปั้นลี่ ,ทองม้วน แบรนด์สุธีรา-ศรีฟ้ากรุ๊ป, เบทาโกร และ N&B Pancake เป็นต้น
........ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล คว้าแชมป์ประกวดนวัตกรรมอาหาร "ฟู้ดอินโนโพลิส อินโนเวชั่น คอนเทสท์ 2017" ในผลงาน "ซอสแกงเขียวหวานบนข้าวอบกรอบ" ครองถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และเดินทางศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สวทน . โทร 08 1 753 6119 แพร ประพันธ์ โทร 02 160 5432 ต่อ 730 วรรณพร
e mail pr@sti.or.th www.sti.or.th
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.