........
........
........ ........

คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste

 
........
........นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดเผยว่า ปัญหาอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste) ส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้างทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารของโลก ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ตระหนักถึงผลเสียที่ก่อเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า รวมถึงยังมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ ผลเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวในมิติเศรษฐกิจนั้นการมีอาหารที่ถูกทิ้งในปริมาณมาก แสดงให้เห็นถึงความสูญเปล่าในเชิงเศรษฐกิจ เหตุเพราะแทนที่อาหารที่ถูกผลิตจะส่งผลทำให้มนุษย์มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลับถูกทิ้งอย่างสูญเปล่าไร้ประโยชน์ หากทุกคนสามารถลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง และบริโภคอาหารอย่างสมดุล นอกจากจะสามารถลดรายจ่ายค่าอาหารในครัวเรือนอย่างยิ่งยวดแล้ว ยังช่วยทำให้ระดับความมั่นคงทางอาหารของคนบนโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนมิติสิ่งแวดล้อมนั้นการกำจัดอาหารที่ถูกทิ้งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เพราะอาหารที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่จะถูกทำลายด้วยการฝังกลบซึ่งส่งผลทำให้เกิดก๊าซมีเทน (methane) ก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิดสภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงยิ่งกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า ซึ่งส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
........
........
........การจัดทำโครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญในการสร้างความตระหนักในเรื่องความสูญเปล่าของอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และลดความสูญเปล่าของอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม จึงได้จับมือกับสาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการลดความสูญเปล่าของอาหาร เพื่อสร้างความมั่งคง และความยั่งยืนทางอาหาร
........
........
........ด้านผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานสาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ถึงเวลาที่เราต้องร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักในเรื่องความสูญเปล่าของอาหารอย่างจริงจัง เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต การสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่สามารถหยุดเหตุกาณ์อันเลวร้ายนี้ได้ แต่เราเป็นจุดเล็กๆ ที่ผสานรวมกันจนเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เหตุกาณ์ดังกล่าวชะลอการเกิดขึ้นได้ และหวังว่าถ้าคนที่ได้เห็นผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวจะส่งผลให้มีความตระหนักและเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการลดความสูญเปล่าของอาหาร จนสามารถสร้างความอิมแพคในสังคมและโลกใบนี้ เหตุกาณ์เลวร้ายดังกล่าวอาจจะหยุดการเกิดขึ้นได้
 
 
........โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562 ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานและติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.facebook.com/คนรุ่นใหม่ไร้-FOOD-WASTE-176231446618254
........
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาวสาวนงลักษณ์ พิลาแพง (ลักษณ์) 061-514-2646
นางสาวธัชสรัญ แก้วศรีสด (ปุ้มปุ้ย) 087-795-8988
นางสาวธันยพร จีระจันทร์ (เกล) 080-058-2886
Tuchsarun Kaewsrisod (PumPui)
Moblie : +668 7795 8988
E-mail : tuch.pr@gmail.com
ID Line : pumpuinokia
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.