........
........
........ ........

นักธุรกิจ-เซเลบริตี้-ดารา กว่า 200 ชีวิต ตบเท้าอัพเดทเทรนด์แห่งศตวรรษที่ 21
ในงาน DPU X: Craft Your Future
หรือสถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต

 
 
........(กรุงเทพ 11 มิถุนายน 61) การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค 4.0-5.0 และอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโลกส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อทุกภาคส่วนและเศรษฐกิจโดยรวม โลกหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
........มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตรอีกมากมาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะมนุษย์ผนวกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการทำงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จึงได้ก่อตั้งหลักสูตร "DPU X: Craft Your Future หรือสถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต" ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้าง Future Workforce หรือบุคลากรที่มีทักษะตอบโจทย์การทำงานในอนาคตซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ รวมถึงการพัฒนา Future Entrepreneurs หรือผู้ประกอบการแห่งยุคดิจิทัล ให้สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้เติบโตในยุคที่ต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง คอร์สเรียนต่างๆ ภายใต้ DPU X จึงมีความหลากหลายในด้านดิจิทัล ไอที และธุรกิจสตาร์ทอัพ รองรับอาชีพหรือธุรกิจเกิดใหม่ในอนาคตได้ ทั้งยังมี DPU X Space ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อรองรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าเป็นสมาชิกของ DPU X อีกด้วย
........ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า "เนื่องด้วยในปี 2561 นี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ฉลองครบรอบ 50 ปี จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการเปิดตัว DPU X เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตอย่างที่ได้ทำมาตลอด 50 ปี สำหรับวิสัยทัศน์ของเราสามารถเห็นได้ชัดเจนในหลักสูตรและวาระการวิจัยในทุกหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีองค์ประกอบสำคัญฝังอยู่เรียกว่า DPU Core เพื่อรับประกันว่า บัณฑิตทุกคนที่จบออกไปจะตอบสนองความต้องการในยุคศตวรรษทื่ 21 ได้เป็นอย่างดี โดยทางเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial skills) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Analytical and problem-solving skills) ทักษะทางเทคโนโลยี (Technological skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skills) และทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills)"
........
........

........คุณธนพงษ์ ณ ระนอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด กล่าวว่า "ธนาคารมีความพร้อมที่จะผลักดันโครงการนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะพันธมิตรหลักของโครงการ DPU X โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงกับการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. Research : Future Workplace : สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านกำลังแรงงานแห่งอนาคต 2. DPU X Space : ส่งเสริมการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เช่น ห้องประชุมที่ทันสมัย WIFI สิ่งอำนวยความสะดวก 3. Activities and Community : จัดกิจกรรมและสร้างสังคมแห่งนวัตกรรม 4. Blockchain & Data Analytic Course โดยธนาคารจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญและพาร์ทเนอร์ชั้นนำส่งมอบองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ธนาคารกสิกรไทยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยหนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมรับมือกับการแข่งขันในอนาคตได้"
........ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการหลักสูตร DPU X กล่าวว่า "ความจำเป็นในการสร้างบุคลากรที่พร้อมในโลกอนาคตเป็นเรื่องจำเป็นเพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่เสี่ยงที่สุดคือคนที่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยน ถ้าบุคลากรที่เรากำลังสร้างและสอนอยู่ ไม่ได้รับการติดอาวุธและเครื่องมือให้พร้อมสำหรับอนาคต นี่จะกลายเป็นความเสี่ยงของพวกเขาและประเทศขึ้นมาทันทีฃ นับว่าการจะเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและไม่ชัดเจน ถือเป็นความท้าทายของพวกเราในยุค Digital Disruption ที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความรู้ แนวคิดและทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต ดังนั้น DPU X จึงถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในแง่มุมต่างๆ ผ่านหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมต่างๆ และงานวิจัยด้าน Future Workforce ที่ทันยุคสมัย"
........ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า "ผู้ประกอบการที่จะสร้างและรักษาธุรกิจให้อยู่รอดได้ในอนาคต ต้องมีความรู้และทักษะที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะเรื่องความฉลาดในการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันและนำเสนอทางเลือกของสินค้าและบริการที่สนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ก่อนใคร ปรับตัวได้ไวก่อนถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Marketing, Logistics, Finance, Accounting, HR ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการงานเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยังสามารถช่วยสร้าง Value Chain ที่แข็งแรง ทำให้ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโต อยู่รอด และยั่งยืนในระยะยาวได้อีกด้วย"
........คุณณชา จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด เซเลบริตี้-นักธุรกิจผู้ปั้นแบรนด์ "คันนา" จนโด่งดังถึงต่างแดน กล่าวว่า "ในโลกอนาคตที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางและความอยู่รอดของธุรกิจ ในฐานะผู้นำองค์กร การปรับตัว ผนวกและประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการลูกค้านับเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์และภาพจำที่ดีต่อแบรนด์ ยิ่งไปกว่านั้น การบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าที่ตรงจุดจะช่วยทำให้แบรนด์ขนมเพื่อสุขภาพ "คันนา" นำเสนอสินค้าที่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง นับเป็นหน้าที่ของแบรนด์ที่ต้องเข้าใจและรู้จักลูกค้าเพื่อสร้าง Brand Love และ Customer Loyalty ในระยะยาว นี่จึงถือเป็นพันธกิจของบริษัทโดยตรงในการแข่งขันกับตัวเองเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตในยุคดิจิทัลนี้"
........คุณโชติกา วงศ์วิลาศ เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง Cho ดารา-นักธุรกิจสาวสวยผู้คอยสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ มาตอบโจทย์ผู้บริโภค กล่าวว่า "การเริ่มทำแบรนด์ด้วย passion และจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรมดีๆ ปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ ส่วนการพัฒนาสินค้าหรือบริการอย่างสร้างสรรค์บวกความเป็นตัวตนของแบรนด์ที่ชัดเจน ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้แบรนด์โดดเด่นขึ้นมาในตลาดที่แข่งขันสูง นอกจากนี้ เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ที่กระทบต่อแบรนด์ของเราซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียง การจัดการกับวิกฤตในทันทีถือเป็นความรับผิดชอบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่ social media ไปเร็วมาก เชื่อว่าใครก็ตามที่ทำเช่นเดียวกันจะสามารถเป็น future entrepreneurs ที่ประสบความสำเร็จและอยู่รอดได้แน่นอน"

........
........คุณวริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร นางเอกสุดฮอตที่อยากเพิ่มทักษะการทำงานและมองหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล กล่าวว่า "การทำเพียงแค่งานเดียวหรือมีแค่ทักษะวิชาชีพเดียวน่าจะไม่เพียงพออีกต่อไปในยุคนี้ เราจึงควรค้นหาตัวเองเพิ่มเติมว่ามีอะไรที่เราชอบหรือสนใจทำอีกบ้าง แล้วก็หาวิธีเรียนรู้และฝึกฝนการทำสิ่งๆ นั้นจนสามารถต่อยอดเป็นอีกอาชีพหรืออีกธุรกิจได้ รวมถึงหัดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับงานที่ทำอยู่ด้วย มองว่าหากเราปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม งานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอนนี้ตัวฐิสาเองก็ฝึกใช้ digital tools ต่างๆ ได้ดีพอสมควร เพื่อที่จะพร้อมรองรับธุรกิจ SME ใหม่ที่กำลังตัดสินใจแนวทางและรายละเอียดอยู่ ต้องศึกษาตลาดให้ดีว่าสินค้าหรือบริการไหนที่ยังพอมีช่องให้แบรนด์ใหม่เติบโตอีกบ้าง ที่สำคัญ ต้องมองการณ์ไกลว่าจะบริหารคน การลงทุน การตลาด คุณภาพ ฯลฯ อย่างไรในยุคที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกเยอะโดยศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลทางออนไลน์ได้รวดเร็ว เรียกว่าใครปรับตัวตามกลไกกลยุทธ์ในโลกออนไลน์ไม่ทัน โอกาสอยู่รอดก็จะลดลง" สำหรับนักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ, พนักงานบริษัท, นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตร DPU X ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://dpux.dpu.ac.th หรือ โทร. 02-954-8630
........
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภิรมย์ จันทร์สุระคนธ์ อ้อย โทร 09 4 452 5656 email boxaoy999@gmail.com
พัณณิดา พุกพูน ออม โทร 090 985 9686 e mail aom@com-oneex.com
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.