........
........
........ ........

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แถลงข่าวงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6
Thailand International Film Destination Festival 2018

 
........
........นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) เป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF2018 ภายใต้แนวคิด Colorful Thailand - A True Sense of Thailand's Film Destinations พร้อมนำเสนอสีสัน ความหลากหลายที่ผสมกลมกลืนของประเทศไทย ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท
........กรมการท่องเที่ยว แถลงข่าวงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 Thailand International Film Destination Festival 2018 : TIFDF2018 ภายใต้แนวคิด Colorful Thailand - A True Sense of Thailand's Film Destinations พร้อมนำเสนอสีสัน ความหลากหลายที่ผสมกลมกลืนของประเทศไทย กับโจทย์การแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์ใน 8 คลัสเตอร์ท่องเที่ยว อวดโลเคชั่น ประเพณี วัฒนธรรม อันงดงามและศักยภาพความพร้อมของประเทศ ให้ชาวต่างชาติได้สัมผัส พร้อมเผยความสำเร็จของไทยในการเป็นโลเคชั่นยอดนิยมอันดับหนึ่งในเอเชีย ที่มีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำมากที่สุด และไฮไลท์พิเศษที่คนไทยไม่ควรพลาด กับการจัดฉาย 7 ภาพยนตร์ดัง (Thailand on Screen) ที่เคยยกกองมาถ่ายทำในประเทศไทยจนเกิดกระแสตามรอยภาพยนตร์ มาฉายสร้างความประทับใจให้คนไทยได้รับชมกันอีกครั้ง
........นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า "งานเทศกาลภาพยนตร์ฯ มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยผ่านกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย พร้อมเผยแพร่ศักยภาพของประเทศไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และความพร้อมด้านการให้บริการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องวิถีไทย และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีระดับ มีความสวยงาม มีคุณภาพ และปลอดภัย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยนั้น มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการนำเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศ แต่ยังเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย"
........"และในปีนี้กิจกรรมได้จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิด Colorful Thailand - A True Sense of Thailand's Film Destinationsที่นำเสนอความหลากหลายในแต่ละด้านของประเทศไทยทั้งสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ทางธรรมชาติ โบราณสถานสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ วัฒนธรรม ประเพณี สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกำหนดให้เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมามีทีมผู้สร้าง ผู้ผลิต กองถ่ายทำจากต่างประเทศ ทั้งภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ สารคดี เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยมากถึง 810 เรื่อง สร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยประกาศให้มีมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย (Incentive Measures) เป็นครั้งแรก จึงทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วโลกสนใจและตัดสินใจเลือกเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย โดยภาพยนตร์ที่ได้รับพิจารณาการคืนเงินไปแล้ว มีจำนวน 2 เรื่อง จากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เรื่อง Changeland และ Triple Threat แต่ละเรื่องมีการใช้จ่ายเงินในประเทศไทยเกิน 50 ล้านบาท ซึ่งถ้ามองโดยภาพรวมประเทศไทยได้รับประโยชน์ทั้งจากเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุน ทำให้เกิดการสร้างงาน กระจายรายได้ลงสู่ทุกภาคส่วน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อภาพยนตร์ รวมทั้งศักยภาพทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงานคนไทย อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการถ่ายทำ และสตูดิโอขนาดมาตรฐาน ที่สามารถรองรับการทำงานของทีมผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วโลก"
........
........
........ด้านนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เผยว่า "ในปีนี้กิจกรรมได้ดำเนินตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดที่อยู่ภายใต้ 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการนำเสนอสถานที่สวยงามในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ทั้งนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทย โดยการจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2561 มีตั้งแต่วันนี้จนถึง 17 กรกฎาคม 2561 โดยปีนี้มีกิจกรรม หลัก ๆ คือ
........
1.การแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2561 เริ่มเปิดรับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักศึกษาด้านภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม และปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมนักศึกษาต่างชาติ ทีมละ 2 คน ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก ปีนี้มีผู้สมัครเข้ามาจำนวน 277 ทีม จาก 39 ประเทศ โดยการคัดเลือกจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านภาพยนตร์ กรรมการพิจารณาบทภาพยนตร์ เป็นต้น ร่วมกันคัดเลือกให้เหลือ 24 ทีม และในแต่ละทีมจะมีการคัดเลือกนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพื่อทำหน้าที่เป็น Production Assistant หรือผู้ช่วยผู้ผลิต ซึ่งมีความเข้าใจในงานถ่ายทำภาพยนตร์และมีหน้าที่ในการประสานงานกับสถานที่ถ่ายทำต่างๆ ให้กับทีมนักศึกษาต่างชาติ ทีมละ 1 คน ดังนั้นในแต่ละทีมจะประกอบไปด้วย นักศึกษาต่างชาติ 2 คน ทำหน้าที่ผลิตภาพยนตร์และนักศึกษาไทย 1 คนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการผลิต เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานต่างชาติและทีมงานไทย และที่สำคัญเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านภาพยนตร์ร่วมกัน ซึ่งทีมนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ถ่ายทำในพื้นที่ 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายการท่องเที่ยว
........ ทั้งนี้ กลุ่มผู้เข้าแข่งขันได้รับโจทย์การแข่งขันภายใต้แนวคิดวิถีไทย เพื่อนำเสนอสีสันความงดงามของสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในด้านธรรมชาติ เสน่ห์ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ความเป็นวิถีไทย ซึ่งล้วนเป็นสีสันของประเทศไทย โดยสื่อจากมุมมองต่าง ๆ ของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อถ่ายทอดสู่ภาพยนตร์สั้น โดยจะมีรางวัลชนะเลิศประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 รางวัลและมีรางวัลยอดเยี่ยม (Grand Prize) 1 รางวัล และ ประเภททีมนักศึกษาไทย ทีมละ 2 คน ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย สมัครเข้ามาจำนวน 36 ทีม ........โดยการคัดเลือกจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณโสฬส สุขุม และคุณโสภณ ศักดาพิศิษฏ์ ร่วมกันให้คำแนะนำและคัดเลือกทีมนักศึกษาไทยให้เหลือ 15 ทีม โดยกำหนด ให้ถ่ายทำภายใต้หัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งสามารถเลือกจังหวัดที่ถ่ายทำได้ทั่วประเทศไทย โดยกำหนดให้มีผู้แข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกภาคละ 3 ทีม โดยจะมี 3 รางวัล คือ รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล
........
........2.การจัดฉายภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย (Thailand on Screen) อีกหนึ่งกิจกรรมที่คืนความสุขให้ประชาชน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฏาคม 2561 ณ โรงภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำนวน 7 เรื่อง เป็นภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา 3 เรื่อง เช่น "Kick Boxer 1 และ 2 และจากประเทศต่าง ๆ ทั้ง ญี่ปุ่น เกาหลี สวีเดน ฝรั่งเศส ที่จะทำให้เกิดกระแสตามรอยภาพยนตร์มาฉายสร้างความประทับใจให้คนไทยได้รับชมกันอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มเปิดจองบัตรทางโทรศัพท์หมายเลข 09 7045 8526 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือจองบัตรที่หน้าโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
........3.การประกาศรางวัลการแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย (Awards Ceremony) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน โดยในงานนี้จะมีทั้งดาราดังไทยและต่างชาติ รวมไปถึงบุคคลในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะมาร่วมงานด้วยมากมาย
........"กิจกรรมทั้งหมดนี้ มีจุดประสงค์และเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้ชาวโลกได้รู้จักประเทศไทย รู้สึกอยากมาเยือน มาสัมผัสความงดงามของสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้มีการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกผ่านภาพยนตร์ ของทีมผู้สร้างผู้ผลิต ที่ได้เลือกประเทศไทยเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ รวมไปถึงการสนับสนุนบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างชาติที่จะมาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีไทย และตอกย้ำความเป็นผู้นำของไทยในการท่องเที่ยวและถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สามารถรองรับทีมงานระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ "
โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานได้ที่ l http://www.thailandfilmdestination.com
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาว พัณณ์ชิตา ฐากลนิธิโรจน์ โทร . 08 3 367 7537 tann@chom-co.com
นางสาว ระวีนันท์ พุทธวิเชียร โทร. 09 7 954 9591 raveenan@chom-co.com
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.