........
........
........ ........

การท่องเที่ยวมณฑลเหอหนาน
จัดงานสัมมนาแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว "มณฑลเหอหนาน"
เมืองแห่งตำนานจีน อันทรงคุณค่าระดับโลก

 
........
........การท่องเที่ยวมณฑลเหอหนาน ชวนนักท่องเที่ยวไทย เดินทางสู่ "เหอหนาน" เมืองแห่งตำนานจีน อันทรงคุณค่าระดับโลก การท่องเที่ยวมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ชวนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทย ร่วมฟังสัมมนาแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว "มณฑลเหอหนาน" เมืองแห่งตำนานจีน อันทรงคุณค่าระดับโลก ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 - 18.00 น. ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ สุขุมวิท 27
........เหอหนาน เมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญมากมาย อาทิ โบราณสถานในสมัยราชวงศ์ฮั่น วัดเส้าหลิน ซึ่งเป็นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี อนุสาวรีย์บรรจุศพในสมัยราชวงศ์โจว ( 770 - 256 ปีก่อนค.ศ.) วัดม้าขาว ซึ่งสร้างสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก (ค.ศ. 58 - 75) อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ของ Dengfeng" ศูนย์กลางของสวรรค์และแผ่นดิน" และถ้ำหลงเหมินในเมืองลั่วหยาง ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยราชวงศ์ถัง โดยองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก
........นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ที่กำลังรอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ มณฑลแห่งนี้
........
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.