........
........
........ ........

เริ่มแล้ววันนี้ "World Food Expo 2017" อีเว้นท์ใหญ่...ปักธงให้ไทยเป็นครัวของโลก
23 มี.ค. - 9 เม.ย. 2560 ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

 
........
........ลานสแควร์ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์///กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และสานพลังประชารัฐ จัดอีเว้นท์ "World Food Expo 2017" เป็นครั้งแรก ยิ่งใหญ่สมกับเป็นครัวของโลก ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. - 9 เม.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ลานสแควร์ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผนึกกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันให้ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก ทั้งร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Food Tourism พร้อมเครือข่ายพันธมิตรหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ - ททท. - เอสเอ็มอีดีเวลล็อปเม้นท์แบงค์ - สสว. - เครื่องดื่มตราช้าง -บุญรอด บริวเวอรี่ - เบทาโกร ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลก"
........งานเดียวที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวของไทยได้ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ขนกองทัพร้านอาหารยอดนิยม Street Food, Food Truck พบเมนูอาหารไทยโบราณหาทานยาก อาหารถิ่นจากโครงการ Amazing Thai Taste และอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ผลิตชั้นนำ รวมเกือบ 200 ร้าน มาให้เลือกชิมกันอย่างจุใจ พร้อมกิจกรรมมากมาย ทั้งการเวิร์คชอป การสาธิตการปรุงอาหารไทยจากเชฟชื่อดัง คาดตลอด 18 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจ และการจำหน่ายสินค้า รวมกันไม่ต่ำกว่า 200ล้านบาท
........นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า งาน "World Food Expo 2017" เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบประชารัฐ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลก" เพื่อสร้างการรับรู้และผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลกในอนาคต สอดคล้องแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตอาหารแปรรูปมุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และการพัฒนาอาหารสู่ตลาดการค้าโลก พร้อมการส่งเสริมวิสาหกิจไทยใน ทุกระดับ
........"โดยตลอดการจัดงาน 18 วันนี้ คาดว่าจะมีผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนในกรุงเทพฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน ทำให้เกิดบรรยากาศทางการค้า และโอกาสในการแลกเปลี่ยน การเจรจาทางธุรกิจแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเกิดกระแสการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ประเมินว่าจะเกิดมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท ........นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้ในศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งในรูปแบบอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก และรูปแบบการบริโภคอาหารไทยในมิติต่างๆไปพร้อมกันด้วย" นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน "World Food Expo 2017" ขึ้นเป็นครั้งแรก มีเป้าหมายในการจัดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และการท่องเที่ยวไทยไปพร้อมกัน เป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำให้มีความเข้มแข็ง สร้างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ ผลักดันให้อาหารไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดโลก สนับสนุนการส่งออกวัตถุดิบและสินค้าอาหารสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมีความปลอดภัยไปยังตลาดโลก ซึ่งมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ ของโลก
........นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวง อุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน "World Food Expo 2017" กล่าวว่า "สำหรับนักชิมทั้งหลาย พลาดไม่ได้กับการสาธิตการปรุงอาหารไทยโบราณที่หายไป โดยเชฟฝีมือดีจาก 3 สถาบันที่มีชื่อเสียง สลับสับเปลี่ยนกันมาปรุงเมนูที่หาทานได้ยากในปัจจุบันทั้งคาวและหวาน ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 23 - 28 มี.ค. เป็นการสาธิตและจำหน่ายเมนู ส้มฉุน ข้าวแช่ ล่าเตียง และขนมเบื้องญวน พร้อมกับขนมสุดฮิตในตำนานคอฟฟี่เค้ก โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 3 เม.ย. เป็นเมนู แกงสิงหล แกงหมูพริกขี้หนู น้ำพริกลูกมะมาด ข้าวผัดรัชกาลที่ 5 และข้าวเกรียบยาหน้า โดยโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี และระหว่างวันที่ 4 - 9 เม.ย. เป็นเมนู แกงชักส้ม แกงนอกหม้อ แกงปลาร้าหัวตาล และแกงบุ่มไบ่ โดยร้านบลู อีเลฟเฟ่นท์ เป็นต้น"
........
........
รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเเติมได้ที่ : สุขกมล งามสม โทร. 089 484 9894
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.