........
........
........ ........

Veritas vision solution day 2017
พบอนาคตเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร

 
........
........ปัจจุบันข้อมูลนั้นได้กลายเป็นทุกสิ่งอย่างของการดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ไปแล้ว แต่การเติบโตของข้อมูลอย่างมหาศาลภายในองค์กรนั้น ทำให้คนไอทีจะต้องเตรียมพร้อมรับมือและเรียนรู้ว่าวิธีการลงทุนในระบบ IT และการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบและคุ้มค่าที่สุดเป็นอย่างไร รวมทั้งสามารถเอาชนะคู่แข่งได้โดยการนำข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าขององค์กรอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ยังคงสามารถตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไปได้พร้อมๆ กับการวางแผนเส้นทางของระบบ IT ในอนาคตแก่องค์กร
........
........
........นายประมุท ศรีวิเชียร ผู้จัดการอาวุโสประจำประเทศไทย เวอร์ริทัส กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการข้อมูลก่อให้เกิดปัญหาสำคัญต่อองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะปริมาณข้อมูลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลและวิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างระบบคลาวด์ภายในองค์กรและระบบคลาวด์สาธารณะ สภาพแวดล้อมแบบเวอร์ช่วลและระบบที่ติดตั้งภายในองค์กร ........ด้วยเหตุนี้ องค์กรธุรกิจจึงต้องมีกลยุทธ์การจัดการข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพ การประชุม Veritas Vision Solution Day มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้องค์กรดำเนินการดังกล่าวได้อย่างราบรื่น เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
........
........
........Veritas Technologies เวอร์ริทัส มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ และได้จัดการประชุม Veritas Vision Solution Day 2017 เพื่อจัดแสดงโซลูชั่นการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าและพันธมิตร เพื่อรองรับแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ รวมถึงระบบไฮบริดคลาวด์ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การกำกับดูแลข้อมูล และโอเพ่นซอร์ส เช่น OpenStack และ SDS ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นการจัดการข้อมูลภายในองค์กรของเวอร์ริทัส เช่น Veritas NetBackup, Enterprise Vault, eDiscovery และ HyperScale for OpenStack ซึ่งตอบสนองต่อแนวโน้มเทคโนโลยีเหล่านี้
........
........
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ธนิษฐา วิทยานนท์ ภัทธิรา บุรี
บริษัท พีอาร์วัน เน็ทเวริค์ จำกัด
โทร+ 66 8 6 993 5744 , + 66 8 1 636 0452
tanitha@pr-one.com , patthira@pr-one.com
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.