........
........
........ ........

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
มอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 8

 
 
................คนบันเทิง ร่วมรับรางวัลศิลปินปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 8 จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยการสูบบุหรี่ของคนไทย ศ. เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า จากการสำรวจสถิติผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยปี 2558 พบว่ามีผู้สูบอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 10.9 ล้านคน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ พยายามรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่ โดยพยายามเจาะกลุ่มไปที่ผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ เพื่อเป็นการลดจำนวนสิงห์อมควันตั้งแต่ต้น เหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสทรงห่วงใยการสูบบุหรี่ของคนไทย ความตอนหนึ่งว่า
........"คนที่สูบบุหรี่ สมองก็ทึบ ทำไปทำมาก็ทึบขึ้นทุกที เพราะว่าเส้นเลือดในสมองมันตีบ มันเล็ก คิดอะไรไม่ออก ตอนแรกนึกว่าคิดออก แต่ทีหลังมันก็คิดไม่ออก ทีแรกนึกว่าคนเราสูบบุหรี่ทำให้กระฉับกระเฉง ตรงข้ามไม่กระฉับกระเฉง ทำให้รู้สึกว่าทึบ สมองมันทึบ สมองมันตัน ก็เลยเห็นว่าเลิกสูบบุหรี่ดีกว่า เห็นมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ แล้วก็ห้ามขายบุหรี่ แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ที่จริงเด็กอายุ 50 ก็ควรจะห้าม"
........จากพระราชดำรัสนี้เอง เหมือนเป็นสิ่งตอกย้ำให้เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยพยายามสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และหนึ่งในกิจกรรมที่เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 7 ปี คือการมอบรางวัลศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยเล็งเห็นว่า กลุ่มศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชน เป็นต้นแบบสำคัญในการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน และด้วยปัจจุบันที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาททำให้ข่าวสารต่างๆ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้น บุคคลต้นแบบเหล่านี้จึงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงผลดีของการไม่สูบบุหรี่
........
........
........
........สำหรับในปี 2560 นี้ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปิน ดารา และสื่อสารมวลชนเพื่อเข้ารับรางวัล ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ สกิดใจ / คุณพัชญา เพียรเสมอ / คุณญานนีน ไวเกล / คุณเกวลิน ศรีวรรณา/ คุณพุทธิพงษ์ คล้ำจีนภานุวงศ์ / คุณชรัส เฟื่องอารมย์ / คุณทชภณ พลกองเส็ง / คุณณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่ม กะลา) / คุณเบิ้ล ปทุมราช / คุณวรินดา ดำรงผล (ดีเจดาด้า) / คุณสืบสกุล พันธ์ดี / คุณพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี / คุณวิยดา พีรรัฐกุล คุณศราวุธ พลอยประดับ / คุณมังกรเพ็ชร อนันต์ศักดิ์วงศ์ / คุณวิยาทิตย์ แฝพิมาย / คุณปราณดา ปวีตนาถนนท์ (หมอเมย์ มีเซ้นส์) / คุณปทิตตา โสมขันเงิน / คุณนิภาพร พลไทร / คุณณัฐกัญญา โสภาวัน / คุณปุณณภา กันยาเยี่ยม / คุณปรีดิยา ศุกรสุต / ด.ญ.ดลพร พุ่มพวง / คุณธนกร เพราะผักแว่น / คุณวชิรวิทย์ สมประสิทธิ์ / คุณมานิสา แสงอุทัย / คุณดารัน ชวันรัตน์ / คุณรัชนก สุวรรณเกตุ / คุณชุติมา โสดาภักดิ์ / คุณภทรพงศ์พล ไชยวิเศษ
........"นอกจากการค้นหาบุคคลต้นแบบเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับคนในสังคมแล้ว ขณะนี้ก็มีเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประชาชนทุกคน เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ได้มีมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยกำหนดอายุผู้ซื้อต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งหากผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศได้" ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวในที่สุด
........
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท พีอาร์ สตอรี่ จำกัด
คุณจุฑารัตน์ ถือซื่อ : โทร. 081 817 7510
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.