..............
..............
.............. ..............

รับเบอร์แลนด์ เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับนั กออกแบบรุ่นใหม่
กับโครงการ รับเบอร์แลนด์ ดีไซน์ คอนเทสต์

 
..............
..............นายฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรับเบอร์ แลนด์ (ที่ 3 จากซ้าย) นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพั ฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เดินหน้าให้ความรู้เรื่องวัสดุ โฟมยางพารา รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกั บเทรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ อวิถีชีวิตแห่งอนาคตและการวิ เคราะห์การตลาดกับผู้บริโภคยุ คใหม่ ให้กับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิ ดโลกให้กับนักศึกษาได้ต่ อยอดแนวคิดการออกแบบกับวัสดุที่ ทั้งใหม่และท้าทายกับโครงการ "รับเบอร์แลนด์ ดีไซน์ คอนเทสต์" ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living ปั้นยางให้เป็นงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่ งอนาคต ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆนี้
........โครงการ RUBBERLAND Design Contest เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่ วมโครงการแล้ว โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 17-25 ปี ทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถกรอกใบสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thairubberland.com/
........
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Panita Karnmitri (POO)
ChomPR
Chomchaviwan Co.,Ltd.
Creatives & Communications Agency
794 Charoennakorn Rd. Banglampu Lang, Klongsan,
Bangkok 10600 Thailand
email: poo@chom-co.com
Mobile: 081-572-1949
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.