........
........
........ ........

"25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต"

 
........
........สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ซึ่งดำเนินงานมาครบ 25 ปี จะจัดงาน "25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต" ในวันที่ 25-26สิงหาคมนี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 พารากอน ซึ่งนอกจากจะได้รับเกียรติจากผู้ ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาร่วมเสวนาและการเเสดงมากมายแล้ว พิเศษสุดในวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 14:30-15:00 น. ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ และ น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ นักแสดงมากความสามารถ ยังนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิ จัยทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง มาให้ความรู้เพื่อต่อยอดทางธุ รกิจในอนาคตอีกด้วย เชิญมาชม ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยกันได้ งานนี้เข้าฟรีจ้า
........
........
........
........
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รสรินทร์ แก้วมณฑา (กวาง) 081-4915629 ประชาสัมพันธ์พิเศษ
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.