........
........
........ ........

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยกขบวนผลผลิตจากสวนทั่วไทย จัดเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไ ม้ครั้งใหญ่ใจกลางเมือง

 
........
........กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงานKing Fruits Paradise of Thailand : Durian Festival @ Bangkok ระหว่างวันที่ 17-29มิถุนายนนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเน้นให้ความสำคัญกับการสร้าง ความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนหรื อเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า ที่ต้องการกระจายสินค้าออกสู่ตล าดผ่าน Magnet Market มุ่งดึงดูดผู้บริโภคที่มีความต้ องการผลผลิตคุณภาพตามฤดูกาล ส่งเสริมกำลังการซื้อ-ขายภายในป ระเทศ ทั้งยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพร วม
........นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิช ย์ กล่าวว่า "การจัดเทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียน ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญที่จะช่ วยระบายสินค้าคุณภาพให้เกษตรกรแ ละผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ประกอบกับประชาชนต่างนิยมบริโภค ผลไม้สด อร่อย ในราคาที่เหมาะสม งานนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตแล ะผู้บริโภคได้มาเจอกัน นอกจากจะอิ่มอร่อยไปกับทุเรียนแ ละผลไม้ในงาน ก็ยังได้ช่วยกันสร้างขวัญกำลังใ จให้กับเกษตรกร เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมเดินหน้า ช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้เศร ษฐกิจไทยต่อไป"
........
........
........ด้านนายสาธิต สายศร รองกรรมการผู้อำนวยการสายปฏิบัติ การ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวในฐานะผู้สนับสนุนสถานที่จั ดงานว่า "เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าที่เป็นจุดมุ่งห มายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในปี 2559 เรามีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้ สอยและใช้บริการประมาณ 14 ล้านคน ทางศูนย์ ฯ จึงเล็งเห็นว่า การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ จัดงานร่วมกับการกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกั บผลไม้ตามฤดูกาลที่ขึ้นชื่อของไ ทยที่มีคุณภาพและสดใหม่ส่งตรงจา กสวนทั่วประเทศ ขณะที่ลูกค้าชาวไทยเองก็สามารถเ ดินทางมาช่วยกันอุดหนุนผลผลิตที่ ปลูกและคัดสรรโดยเกษตรกรของไทยโ ดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในราคาที่ ยุติธรรม"
........เทศกาลบุฟเฟ่ต์ทุเรียน King Fruits Paradise of Thailand : Durian Festival @ Bangkok จะมีขึ้นในวันที่ 17-29 มิถุนายน 2560 ณ MBK Avenue บริเวณหน้าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในบรรยากาศสวนกลางกรุง บนพื้นที่กว่า 2,400 ตารางเมตร ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้สุขใ จไปกับบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ สดอีกนานาชนิด พร้อมด้วยอาหารคาว-หวาน ในราคาท่านละ 399 บาท ตลอดระยะเวลา 60 นาที เปิดให้บริการจำนวน 5 รอบต่อวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 - 21.00 น. และพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ไทย เจนนิเฟอร์ คิ้ม, เก่ง The Voice, การแสดงกลอง โดยวงสวัสดี จากเวที Thailand's Got Talent และการแสดงจำอวดหน้าม่าน
........ภายในงาน มีพื้นที่จัดแสดงและขายผลไม้ของ ดีประจำจังหวัดมาให้ได้สัมผัสแล ะลิ้มลอง อาทิ สุดยอดทุเรียนจากภาคตะวันออก, ทุเรียนหลิน-หลงลับแล พันธุ์หายาก จ.อุตรดิตถ์, ส้มโอทับทิมสยาม จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงผลไม้แปรรูปอีกนานาชนิด ที่จะสร้างความอิ่มท้องอย่างสุข ใจให้กับผู้ร่วมงาน และส่งมอบความอิ่มเอมสู่เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องคนไทย
........
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.