........
........
........ ........

ยูโอบี เดินหน้าเจาะกลุ่มผู้หญิง เปิดตัว "ยูโอบี เลดี้ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม"

 
........
........จากการสำรวจของยูโอบีเรื่อง What Asian Women Want[1] พบว่าผู้หญิงไทยมองหาความอิ สระทางด้านการเงิน โดยหันมาลงทุนเรื่องการศึ กษาและอาชีพการงาน โดยผู้หญิงไทยที่ตอบแบบสอบถาม 9ใน 10 คน ให้ความสำคัญในเรื่องความก้ าวหน้าในอาชีพการงานและการศึ กษาถึงร้อยละ 89 และเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 86 ที่ให้ความสำคัญในการมีอิ สระทางด้านการเงิน
........ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้หญิ งที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่าผู้ชาย[2] และยังมีสัดส่วนของผู้หญิ งในตลาดแรงงานคิดเป็นร้อยละ 45 โดยจากจำนวนนี้ พบว่าผู้หญิงไทยที่อยู่ในตำแหน่ งผู้บริหารระดับสูงคิดเป็นสัดส่ วนถึงร้อยละ 37 ซึ่งนำหน้าประเทศสิงคโปร์ (ร้อยละ 30)[3]
........โดยในระยะเวลา 10 ปี (ปี 2549 ถึง 2559) ผู้หญิงมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเพิ่ มขึ้นร้อยละ 10.58[4] ส่งผลให้อำนาจการซื้อของผู้หญิ งสูงขึ้น จึงมองหาสิ่งที่จะตอบสนองความต้ องการเพิ่มขึ้นตามมา และจากข้อมูลบัตรเครดิตยูโอบี พบว่าผู้หญิง ใช้จ่ายมากในหมวดแฟชั่น ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ หมวดร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์ เก็ต รวมทั้งการดูแลสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ ยูโอบี จึงได้ปรับสิทธิประโยชน์ของบั ตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ มผู้หญิงทำงานมากขึ้น
........นายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี เปิดเผยว่า "อำนาจซื้อที่เพิ่มขึ้นของผู้ หญิงทำงานยุคใหม่ เป็นตัวกำหนดรูปแบบการจับจ่ายสิ นค้าและบริการของลูกค้ากลุ่มนี้ จะเห็นได้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ มีทั้งความก้าวหน้าในอาชี พการงานและมีอิสระทางการเงินเพิ่ มสูงขึ้น"
........"ยูโอบี นับเป็นธนาคารแรกในประเทศไทยที่ นำเสนอบัตรเครดิตสำหรับผู้หญิ งโดยเฉพาะ บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม ที่มอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าผู้ หญิงได้ใช้จ่ายในสิ่งที่สำคั ญและเหมาะกับพวกเขาจริงๆ เพราะยูโอบีเข้าใจลูกค้า เราจึงทราบว่าผู้หญิง ยุคนี้ให้ความสำคัญกับแฟชั่น สุขภาพ ท่องเที่ยว รวมถึงออกไปทานข้าวนอกบ้านเพื่ อสังสรรค์กับครอบครัวและเพื่ อนฝูง เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่ มลูกค้าต้องการ เราจึงเปิดตัวบัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม ใหม่ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเราศึ กษาและ เข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้ หญิงอย่างแท้จริง จากข้อมูลบัตรเครดิตยูโอบี พบว่าในปีที่แล้วผู้หญิงมี ยอดการใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนถึ งร้อยละ 53 ของยอดการใช้จ่ายบัตรทั้งหมด และยังใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยู โอบีบ่อยกว่าผู้ชายถึงร้อยละ 21
........
........
........บัตรเครดิตที่ให้รางวัลแก่ผู้ หญิงทำงานยุคใหม่ บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม ใหม่นี้ ได้เน้นไปที่ความต้องการของกลุ่ มผู้หญิงทำงานที่ใส่ใจในเรื่ องแฟชั่น การดูแลตัวเอง มี ไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย และสุขภาพแข็งแรง โดยสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม เพิ่มมากขึ้น ดังนี้
........o Lady's Rewards - รับคะแนนสะสมพิเศษ 1 คะแนน เมื่อช้อปทุกๆ 10 บาท ณ ร้านค้า ในหมวดแฟชั่น และ ห้างสรรพสินค้าทั้ งในประเทศและต่างประเทศ
........o Lady's Wow Cash Back - แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% ทุกวันและ 20% ทุกเสาร์อาทิตย์เมื่อใช้จ่ ายในหมวดแฟชั่นและบิวตี้ในร้ านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ Club 21 ห้างเซ็นทรัล เซน เดอะ มอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน บลูพอร์ต และ EVEANDBOY
........o Lady's Luxe Pay - สามารถแบ่งชำระได้ 0% นาน 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายซื้อกระเป๋า หรือ รองเท้า ณ ร้านค้าในหมวดแฟชั่นทั้งในและต่ างประเทศ
........o Lady's Beauty Friday - แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 50% ทุกๆวันศุกร์ ที่ร้านทำผม และ ทำเล็บทั่วประเทศ
........o Lady's Special 1 Point - ใช้คะแนนสะสมเพียง 1 คะแนน แลกรับของรางวัลพิเศษเฉพาะคุณผู้ หญิง เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 บาท/ไตรมาส
........o Lady's Wellness - รับส่วนลด 20% และ Guava pass สำหรับเข้าคลาสฟิตเนสชั้ นนำในประเทศไทย และรับสิทธิ์มา 2 คนจ่ายเพียง 1 คนที่สตูดิโอ Physique57
........"เพราะว่าเราเข้าใจผู้หญิงยิ่ งกว่าใคร หรือ THE MEN DON'T GET IT ทำให้ดีไซน์และสิทธิประโยชน์ ของบัตรใหม่นี้ได้รั บการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่ อตอบสนองความต้องการในการมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำการเปิดตั วบัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม ใหม่นี้ เราได้เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ คุณมิว นิษฐา จิรยั่งยืน นางเอกสาวสวยที่กำลั งมาแรงและได้รับการโหวตให้เป็ นผู้หญิงที่สวยที่สุ ดในสายตาของผู้หญิงจากนิตยสาร OK เมื่อปี 2558 ที่ธนาคารยูโอบี ได้เลือกเป็นตัวแทนผู้หญิงที่ สะท้อนความเป็นสาวยุคใหม่ โดยเฉพาะ" นายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล กล่าว
........
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โสภี ฉวีวรรณ( กบ) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท ชมฉวีวรรณ จำกัด
โทร. 089-1454295
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.