........
........
........ ........

HORECA ASIA 2017 เนื้อหอมต่างชาติร่วมงาน

 
 
................โดยในปีนี้ มีไฮไลท์ที่น่าสนใจ 5 กิจกรรม ได้แก่
1) งานแสดงสินค้าและบริการกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ที่มุ่งเน้นนำเสนอรูปแบบใหม่ ทั้งด้านแนวคิด องค์ความรู้ นวัตกรรมการออกแบบ เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่
2) งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติด้านการบริหารและการตลาดกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวความคิด และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจโฮเรก้าจากทั่วโลก โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจอาทิ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยและอาเซียนในอนาคต วิสัยทัศน์ 2025 (Sustainable development for future tourism in Thailand and ASEAN - Vision 2025) นวัตกรรมการออกแบบโรงแรมขนาดเล็ก - แนวโน้มของโรงแรมและรีสอร์ทร่วมสมัยInnovative Design of small Hotels - New trend for SME hotels and resorts in this decade กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด
3) พื้นที่จัดแสดงพิเศษ (HORECA Showcase) รวบรวมผลงานที่มีความโดดเด่น ทั้งทางด้านแนวคิด การบริหาร การจัดการ การตลาดในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ และบริการจัดเลี้ยง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ พัฒนาและต่อยอดธุรกิจโฮเรก้าได้ต่อไปในอนาคต
4) กิจกรรมเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การผลิต และแนวคิด เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจโฮเรก้า โดยผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Hotel Educational Trip และ Restaurant and Catering Educational Trip ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด
5) การจับคู่และเจรจาทางธุรกิจ ระหว่างผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และกระตุ้นให้เกิดธุรกรรมทางการค้า อันจะเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจโฮเรก้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ซื้อมากถึง 300 การจับคู่ธุรกิจ
........สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการที่มาร่วมจัดแสดง ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งและก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่ง บริการทางธุรกิจ การออกแบบ ซอฟต์แวร์การจัดการ สินค้าสำเร็จรูป ชุดเปิดธุรกิจสำเร็จรูป การบริการด้านการตลาดและสร้างแบรนด์ การจัดการด้านการเงิน การบริหารและพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการราคาพิเศษสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ และบริการจัดเลี้ยงอย่างครบวงจร ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ตอบรับเข้าร่วมแสดงสินค้า อาทิ โมดาส, ครัวการบินกรุงเทพ (Bangkok Air Cagtering), เคซีเอฟ, เมเยอร์, รอยัล ปอร์ซเลน, อินเตอร์ ไชน์นิ่ง ไลน์, เดโม พาวเวอร์ อุดมซัพพลาย เป็นต้น
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.