........
........
........ ........

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จัด Thailand Gems & Jewelry Fair 2017
มั่นใจงานแฟร์ครั้งใหญ่ดันผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย บูม!!!

 
........
........สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ จับมือพันธมิตรเปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของไทย จัด Thailand Gems & Jewelry Fair 2017 พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก Thailand the world's Gems & Jewelry Hub โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและประธานกรรมการจัดงานฯ ร่วมแถลงข่าว งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย, นายพรชัย ชื่นชมลดา รองประธานที่ปรึกษา สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ พร้อมด้วยพันธมิตรจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอาเซียน ( AEC +6) และสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
........นายสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กล่าวว่า การจัดงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2017 ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกลางปีครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้พื้นที่ การจัดงาน 20,000 ตารางเมตร กว่า 1,000 บูธ และเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ และเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน (AEC+6) ซึ่งถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่เห็นความสำคัญและมีนโยบายผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ให้เป็นศูนย์กลางของอัญมณีและเครื่องประดับ Thailand the world's Gems & Jewelry Hub รวมทั้งเป็นการสร้างช่องทางการตลาด ในการเชื่อมโยงการค้าด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปสู่การค้าในระดับโลกในเร็ววัน
........Thailand Gems & Jewelry Fair เป็นงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับที่จัดขึ้นโดยมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและสร้างผลงานการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไว้อย่างมากมายในช่วงกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยกลุ่มผู้บริหารสมาคมฯ ที่คร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความเข้าใจในความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
นายสุทธิพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า "งาน Thailand Gems & Jewelry Fair ปีนี้ จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ถือเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับกลางปีงานแรกของประเทศไทย ไม่เพียงแค่การขยายโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเท่านั้น เพราะนอกจากนี้ การจัดงาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2017 ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ และสมาคมธุรกิจการค้าในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การเป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถใช้การจัดงานดังกล่าวเป็นช่องทางในการแสวงหาความร่วมมือและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อีกทั้งยังสามารถดึง Buyer ผ่านเครือข่ายทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
........นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดให้งาน Thailand Gems & Jewelry Fair 2017 เป็นหนึ่งในโครงการ Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017 (กิจกรรมสัปดาห์การซื้อ-ขาย อัญมณีและเครื่องประดับ) โดยสมาคมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรต่างๆ อาทิ บัตรเครดิต, สายการบิน, ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้าทั่วประเทศ, สมาคมภัตราคารไทย และสมาคมโรงแรมไทย ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตลอดจนการทำประชาสัมพันธ์ร่วมกันผ่านสื่อต่างๆ ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรต่างๆ ในครั้งนี้
สำหรับไฮไลท์ภายในงาน ประกอบไปด้วย นิทรรศการถนนอัญมณี 4 สาย, Innovation Pavilion, การสัมมนาทางวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐ และในปีนี้สมาคมฯ ได้เชิญนักออกแบบชื่อดังจากอิตาลี Mr.Alessio Boschi มาร่วมบรรยายพิเศษในเรื่องแนวทางการออกแบบและเทรนด์ในปี 2561 อีกทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในหลายด้าน เช่น จัดโปรโมชั่นห้องพักราคาพิเศษ Shuttle Bus, การรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานในระดับสากล
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
ภูริชญา ทองเปี่ยม โทร 06 2 156 2465
ลดา แสงเมฆ โทร 0 65 062 6012
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.