........
........
........ ........

แพทย์ชี้ ผู้สูงอายุและเด็ก เสี่ยงโรคปอดบวม

 
........
........จากงานเสวนา กิจกรรมวันปอดบวมโลก 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัทไฟเซอร์ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ และรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ร่วมเสวนาเรื่องโรคปอดบวมซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกและองค์การอนามัยโลกเตือนให้ทุกประเทศเฝ้าระวังโรคปอดบวมอย่างใกล้ชิด ระบุว่า แม้ว่าจะมีการรณรงค์ป้องกันโรคนี้มาอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยยังไม่ลดลงจนถึงระดับที่น่าพอใจโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและเด็กเล็ก จึงควรมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย วิธีรักษา และวิธีป้องกันซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน "โรคปอดบวม" หรือปอดอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ผู้ป่วยปอดบวมจะมีอาการไข้ ไอ และหอบเหนื่อย บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
........โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเข้าสู่ปอดได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นๆเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายที่อ่อนแอกว่า โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่มีความเสี่ยงสูงกว่าฤดูกาลอื่นๆ แต่อย่างไรก็ดีโรคปอดบวมมีวิธีการป้องกันได้ โดยรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานโรคตามธรรมชาติ ใส่เสื้อกันหนาวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น และหลีกเลี่ยงพาเด็กเล็กเข้าไปในบริเวณที่มีคนแออัด มีควันไฟในบ้าน ควันบุหรี่ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์
 
........
........ซึ่งทำให้มีโอกาสเป็นหวัดได้ง่ายก็จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคปอดบวมในผู้สูงอายุและเด็กได้ วันที่ 12 พ.ย.ของทุกปีคือวันปอดบวมโลก จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วยปอดบวมประมาณ 2 แสนราย โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี สูงถึง 31.41 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับตัวเลขของกลุ่มผู้ป่วยเมื่อปี พ.ศ.2557 ที่มีจำนวนอยู่ราว 30 เปอร์เซ็นต์
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ดับบลิวพีพี ประเทศไทย จำกัด มีเดีย เอ็จจ์ ซีไอเอ
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ในนาม ของบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด
คุณ กัลยา พิพัฒน์รังสรรค์ โทร 08 1 900 5856
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.