........
........
........ ........

"ฟู้ดสตาร์" อัด 600 ล้านบาทปักหมุดลุยต่างประเทศ เตรียมส่งไลน์ยูเอชทีเสิร์ฟตลาดส่งออกง่ายขึ้น
พร้อมดึง "มาริโอ เมาเร่อ" สร้างแบรนด์ขยายกลุ่มเป้าหมายในอาเซียน

 
........
........ นางจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม แบรนด์ ดีโด้ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มมูลค่า 14,000 ล้านบาท ปีนี้คาดว่าจะโต 2% เพราะกำลังซื้อนิ่ง บริษัทจึงมุ่งตลาดต่างประเทศ ให้ความสำคัญตลาด CLMV และตลาดใหม่ๆ อย่างจีน และอินเดีย จากทั้งหมดที่ส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปีก่อนลงทุน 700 ล้านบาท รุกตลาดต่างประเทศ
........ปีนี้ลงทุนอีก 400 ล้านบาท เพิ่มเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ปลายปีนี้ โดยเฉพาะกลุ่มแพกเกจจิ้งแบบยูเอชทีสำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อสะดวกในการขนส่ง เมื่อเทียบกับขวดเพ็ทฝาฟอยล์และแบบถ้วย มั่นใจว่าปีนี้ยอดขายกลุ่มต่างประเทศจะทำได้ 50% ของรายได้รวมจากปีก่อนอยู่ที่ 40%
........"ฐานการผลิตที่มีอยู่รองรับกำลังการผลิตได้อีก 5 ปี หลังจากนั้นต้องลงทุนเพิ่มโรงงานใหม่ในประเทศที่เข้าไปลงทุน หลังจากที่เข้าไปตั้งออฟฟิศที่พม่า เวียดนาม และกัมพูชาใน 3 ปีหลังจากนี้ ซึ่งรายได้ต่างประเทศอนาคตจะเป็นรายได้หลัก สัดส่วนไม่ต่ำกว่า 60% เมื่อเทียบกับรายได้รวม ซึ่ง 3 ปีจากนี้จะต้องมีรายได้รวม 5,000 ล้านบาท โดยรายได้หลักจะมาจากส่งออก"
........
........
........ตลาดต่างประเทศผลิตภัณฑ์ของฟู้ดสตาร์มีความแข็งแกร่ง ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในอาเซียนมีศักยภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับไทย เช่น พม่า ส่งออกไปพม่ามากสุด รองลงมา คือ เวียดนาม และกัมพูชา ลาว แผนงานปี 2560 นี้ใช้งบกว่า 200 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่ใช้ 100-150 ล้านบาท ทำตลาดในประเทศและต่างประเทศ ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดีขึ้น และใช้พรีเซ็นเตอร์ ใช้งบ 100 ล้านบาทจากงบตลาดทั้งหมด เปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ มี "มาริโอ้ เมาเร่อ" เป็นพรีเซ็นเตอร์ ออนแอร์ใน 3 ประเทศ คือ ไทย พม่า กัมพูชา และเวียดนามเป็นลำดับต่อไป
........
........ปัจจุบันตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มมีมูลค่า 14,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ น้ำผลไม้ 100% มูลค่า 5,000 ล้านบาท, น้ำผลไม้ 40-90% มูลค่า 1,900 ล้านบาท, น้ำผลไม้ 20-39% มูลค่า 3,300 ล้านบาท และอื่นๆ อีก 1,300 ล้านบาท ขณะที่ดีโด้อยู่ในกลุ่มตลาดน้ำผลไม้ 20-39% หรือกลุ่มอีโคโนมี และกลุ่มซูเปอร์อีโคโนมี โดยมีส่วนแบ่ง 40% เป็นผู้นำตลาด พร้อมทำรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 3,700 ล้านบาท เติบโต 25%
........
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เฉพาะกิจ
คุณ ภูริชญา ทองเปี่ยม โทร 06 2 156 2465
คุณ ลดา แสงเมฆ โทร 06 5 062 6012
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.