........
........
........ ........

งาน Thailand Energy Efficiency Week 2017

 
........
........
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท MEX Exhibitions จำกัด จากประเทศอินเดีย กำหนดจัดงาน "Thailand Energy Efficiency Week 2017" ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติครอบคลุมนวัตกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 3 งานแสดงสินค้าหลักได้แก่ LED Expo Thailand 2014 งานแสดงสินค้านานาชาตด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED, Thailand Energy Saving Expo 2017 งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต และงาน
PCB Expo Thailand
........
........
........
........
........
........
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด และ บริษัท MEX Exhibitions จำกัด
(อินเดีย)

คุณพรรณวิสุทธิ์ บูรณากาญจน์

โทร. 02-833-5328

มือถือ. 086-995-8288

เว็บไซต์ thailandenergyefficiencyweek.com

อีเมล panvisutb@impact.co.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไดอิจิ คิกากุ ประเทศไทย จำกัด
โทร 02 9492782 - 6
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.