........
........
........ ........

สนพ.จัดบูธบ้านหาร 2 ชูนวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน
"บ้านประหยัดพลังงาน บ้านแห่งอนาคต"

 
........
........ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เป้าหมายแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) ลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2579 และเพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานแก่ประชาชน สนพ.จึงได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ "บ้านหาร 2 บ้านแห่งอนาคต" (Smart Home Smart Saving) ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2017 ที่จัดระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหน้าชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา
........โดยในบูธประกอบด้วย โซนที่ 1 Smart Energy Management System เป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดความต้องการไฟฟ้าของผู้ใช้ ในช่วงเวลาต่างๆ หรือเพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการวิกฤตและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า โดยที่ผ่านมาได้มีโครงการวิจัยนำร่องใน 100 ครัวเรือน เรียกว่า DR100 โซนที่ 2 Smart Solar Rooftop การผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน แล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โซนที่ 3 Smart No.5 มุ่งเน้นให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดได้อย่างแท้จริง และคุ้มค่าต่อการใช้งานระยะยาว
........
........
........สุดท้ายคือมุม e TukTuk และเป็นมุมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้มีมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน โดยนำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถสาธารณะลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการนำร่องจำนวน 100 คันแรก ภายในปี 2561 ทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สนพ.ได้สนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ซึ่งปีนี้จะมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 101 สถานี
........
........อย่างไรก็ตาม จริงๆ แล้ว สำหรับการประหยัดนั้น เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนควรจะร่วมมือกันทำเป็นปกติอยู่แล้วในทุกๆ วัน ไม่ใช่เพียงการประหยัดแค่เฉพาะช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะว่าการประหยัดพลังงานนอกจากจะเป็นการช่วยชาติแล้ว ยังช่วยรักษาเงินในกระเป๋าของเราอีกด้วย เพื่อให้สอดคล้องยุคสังคมดิจิตอล การกลับมาปลุกกระแสการประหยัดพลังงาน สนพ.เปิดช่องทางการสื่อสาร สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการประหยัดพลังงาน ไว้ครบทุกมิติ ทั้ง Facebook, Instagram, Website, Twitter รวมพลังหาร 2
........
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณ นกแล โทร 083 1880993
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.