........
........
........ ........

'เซ็นทรัลเวิลด์' ขอเชิญชวนพสกนิกรร่วมงาน "STILL ON MY MIND ในดวงใจนิรันดร์"

 
........
........พบ 9 กิจกรรมหาชมยาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดเดือนตุลาคมนี้
" ชมภาพเขียน "พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่ 9" ยาวที่สุดในโลก 20 เมตร โดย "สุวิทย์ ใจป้อม"
" ครั้งแรกของการจัดแสดง "ธนบัตรไทยฉบับแรกในรัชกาลที่ 9" (ฉบับจริง)
" ชมนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ ชุด "แรงใจพระราชา" 99 ผลงานจิตรกรรม และ 33 ประติมากรรม รูปปั้นเหมือนพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9
" ร่วมกิจกรรมสอนวาดภาพเหมือนด้วยเทคนิคต่างๆ และสอนวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคนิคชาโคล โดย อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก
........
........
........
........
........
........
........ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญชวนพสกนิกรและประชาชนชาวไทยร่วมงาน "STILL ON MY MIND ในดวงใจนิรันดร์" โดย 9 กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นตลอดเดือนตุลาคม 2560 นี้ ประกอบด้วย นิทรรศการภาพเขียนประวัติศาสตร์ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยาวที่สุดในโลก 20 เมตร, นิทรรศการเหรียญกษาปณ์, แสตมป์หายาก และประติมากรรมทรงคุณค่า, การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ MUSIC FOR THE KING, กิจกรรมสกรีนเสื้อแจกประชาชน 2,000 ตัว โดยนักแสดงและศิลปินจิตอาสาชื่อดังจากทุกวงการ, กิจกรรมสอนวาดภาพเหมือนในรัชกาลที่ 9, นิทรรศการ ธ สถิตในธรรมนิรันดร์, กิจกรรม "ร้อยดวงใจเพื่อพ่อหลวงไทย", นิทรรศการและกิจกรรมการทำความดีจาก 99 ศิลปิน, นิทรรศการภาพเขียนอันทรงคุณค่า 99 ภาพ จาก 60 ศิลปิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
........" วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 ณ ลานแอมฟิเธียเตอร์ (AMPHITHEATRE) หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีนิทรรศการภาพเขียนประวัติศาสตร์ วาดด้วยถ่าน บนผืนผ้าใบยาว 20 เมตร โดย สุวิทย์ ใจป้อม ศิลปินชาวเชียงราย ในชื่อ "กว่าจะเป็นมหาราชา" ตั้งชื่อโดยท่าน ว.วชิรเมธี บอกเล่าพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ, ครั้งทรงพระเยาว์ ที่เมือง โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, พระราชพิธีราชาภิเษก, ทรงผนวช, ภาพพระองค์ทรงปิติในการทรงงาน พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ เช่น ดนตรี/ศิลปะ/กีฬา/การเกษตร, พระราชกรณียกิจต่างๆ บนที่สูง เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรตามที่ต่างๆ จวบจนเสด็จสวรรคต ประดับด้วยดอกดาวเรืองอันงดงามกว่า 10,000 ดอก รายล้อม
........." วันนี้ - 15 ตุลาคม 2560 ณ โซนอีเดน 2 จัดนิทรรศการ ธ สถิตในธรรมนิรันดร์ แสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ต้นฉบับในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวน 99 องค์ ภายใต้กรอบความคิด "ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับศาสนา" ถ่ายทอดผลงานภาพเขียนตามจินตนาการจากศิลปินด้านจิตรกรรมแนวหน้าของเมืองไทย 74 ท่าน แบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคที่ 1 ธรรมราชาวิถี ทรงผนวชในบวรพระพุทธศาสนา, ภาคที่ 2 พระราชปุจฉา-วิสัชนาธรรม, ภาคที่ 3 พระผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
........" วันนี้ - 15 ตุลาคม 2560 ณ โซนอีเดน 1 จัดงาน "MUSIC FOR OUR KING" ชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติจากวงซิมโฟนี ออเคสตร้า กว่า 100 คน บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ จากชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการแสดงบทเพลง "STILL ON MY MIND" โดย กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์, "พ่อแห่งแผ่นดิน" โดย ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ, "เสียงหนึ่ง" โดยกิตตินันท์ ชินสำราญ และ มัชฌิมา มีบํารุง, การแสดงจาก แอน ธิติมา ประทุมทิพย์, ลูกหว้า-พิจิกา จิตตะปุตตะ, แต๋ม ชรัส เฟื่องอารมย์, ปั่น ไพบูรณ์เกียรติ เขียวแก้ว, จิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว, คิง-พิเชษฐ์ บัวขำ เป็นต้น
........
........
........
........
........
 
........
........" วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 ณ เซ็นทรัล คอร์ท ชั้น 1 มี 4 นิทรรศการ ได้แก่
1. นิทรรศการธนบัตร เหรียญกษาปณ์ แสตมป์หายาก และประติมากรรมอันทรงคุณค่า ที่พิเศษ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำธนบัตรฉบับแรกในรัชกาล คือ "ธนบัตรแบบเก้าชนิดราคา 50 สตางค์ ฉบับจริง" มาจัดแสดง ธนบัตรชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างไปจากชนิดราคาอื่นในแบบเดียวกันอย่างสิ้นเชิง คือ ไม่ปรากฏพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 อีกทั้งไม่มีลายมือชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่มีลายน้ำ โดยปกติธนบัตรชนิดนี้จะเผยแพร่ผ่านภาพโปสเตอร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงธนบัตรฉบับแรกที่มีภาพประธานอยู่เบื้องขวา, ธนบัตร 10 บาท, การกลับมาของธนบัตรชนิด 50 บาท, ธนบัตรที่บันทึกภาพพระราชกรณียกิจ, ธนบัตรที่ไม่ได้ผลิตมาจากกระดาษ, ธนบัตรชนิดราคาสูงสุดของประเทศไทย 500,000 บาท เป็นต้น
2. นิทรรศการเหรียญกษาปณ์ จัดแสดงเหรียญบาทแรกในรัชกาลที่ 9, เหรียญกษาปณ์นิเกิล ที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนคร, แรกมีเหรียญ 5 บาท, เหรียญ 5 บาทพระครุฑเฉียงซ้าย, เหรียญที่มีคู่แฝด
3. นิทรรศการแสตมป์หายาก จัดแสดงแสตมป์ชุดแรกในรัชกาล ได้แก่ แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ชุด 1 หรือ "ชุดสยาม" ที่ใช้ชื่อประเทศ "ไทย - SIAM" บนแสตมป์
4. นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ "๙ เหนือเกล้า" เผยแพร่พระบรมสาทิสลักษณ์ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยผลงานจิตรกรรมผ่านฝีแปรง ปลายพู่กัน 99 ชิ้นงาน และ 33 ชิ้นงานประติมากรรมรูปปั้นเหมือนพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จากใจของเหล่าศิลปินทุกท่าน
........" วันที่16 -31 ตุลาคม 2560 ณ โซนอีเดน 2 จัดงาน "นิทรรศการความดีตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" และรวบรวมหลากกิจกรรมทำความดีจากศิลปินและคนดังหลากหลายวงการ เช่น นิทรรศการ, การแสดงดนตรี, เวทีเสวนา, ตรวจร่างกายโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ, สาธิตศิลปะป้องกันตัว, โหราศาสตร์การกุศล
........" วันที่ 26 - 31 ตุลาคม 2560 ณ โซนอีเดน 1 กิจกรรมวาดภาพเหมือน, สอนวาดภาพเหมือน ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น STENCIL, สีน้ำ, สอนประดิษฐ์ของใช้แบบพอเพียง และสอนวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคนิคชาโคล โดย อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก
........" ตลอดเดือนตุลาคม 2560 ณ โซนอีเดน 3 นิทรรศการภาพเขียน 99 ภาพ จาก จัดแสดงผลงานหลากเทคนิค เช่น จิตต์สิงห์ สมบุญ, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, อ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี กับภาพวาดสีน้ำมัน บนผ้าใบโดยศิลปินดัง อาทิ เกริกบุระ ยมนาค, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ประทีป คชบัว และ ปัญญา เพ็ชรชู เป็นต้น
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเลือกจากรัฐบาล โดย กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ และเตรียมให้บริการประชาชนทั้งเรื่องอาหาร การแพทย์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์
........กิจกรรม "STILL ON MY MIND ในดวงใจนิรันดร์" ร้อยรวมใจน้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดินนี้ ภายในศูนย์ฯ จะบานสะพรั่งด้วยดอกดาวเรืองนับหมื่นดอก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ในงาน STILL ON MY MIND ในดวงใจนิรันดร์ ตลอดเดือน ตุลาคม และวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-22.00 น. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์
........
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : อะเบาท์ พีอาร์ : ปิยาภรณ์ (เอ๋) 086-300-1472, อารยา (ก้อย) 084-940-8080
แผนกประชาสัมพันธ์ ซีพีเอ็น : ทัตเทพ (อั้ม) 081-928-7702
พิชญ์สินี อัศวอดิเรกกูล (ปูเป้)
Pishsinee Asavadirekkul
Tel : 0-2667-5555 # 4306
Mobile : 086-347-6674
Email : aspishsinee@cpn.co.th
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.