........
........
........ ........

"บัวขาว" นำทีมนักมวยไทยทั่วโลกร่วมพิธีไหว้ครูสุดยิ่งใหญ่ในงาน
"ไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่ 13" ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุ ธยา

 
........
........กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมที่นัก มวยไทยทั่วโลกตั้งตารอกับงาน "ไหว้ครูมวยไทยโลก"ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร สมาคมครูมวยไทย สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกั นตัวแบบไทย สหพันธ์มวยไทยโลก และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศ ไทย นำเสนอเอกลักษณ์ "ความเป็นไทย" ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสร้างค วามรู้ความเข้าใจให้กับชาวต่างช าติที่มีความสนใจต่อการชกมวยไทย ให้ตระหนักถึงความสำคั ญของมวยไทยและการไหว้ครู มวยโดยมีเป้าหมายให้นักมวยไทยชา วต่างชาติได้รับรู้ถึงความสำคั ญของพิธีไหว้ครูมวยไทย ตามคอนเซ็ปต์ที่ว่า "ครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้เรียนม วยไทย ต้องเดินทางมาไหว้ครูมวยไทยในประเทศไทย"และเดินทางมาไหว้ครู มวยไทยที่ประเทศไทยทุกปี
........ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ "ศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก" พบการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพระหว่างนักมวยชาวไทยและนักมวยชาวต่าง ชาติ การออกร้านของค่ายมวยไทยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งและสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย รวมถึงหลักสูตรการเรียนชกมวยไทย ที่ค่ายต่างๆซุ้มแสดงศาสตราวุธโบราณ สาธิตการตีมีดและดาบจากบ้านอรัญ ญิก ซึ่งเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม การสักยันต์ และเขียนยันต์ลงบนเสื้อมวยการถักมงคล และถักผ้าประเจียด สาธิตการแสดงศิลปะการป้องกันตัว แบบไทย และได้รับเกียรติจากนักมวยที่มี ชื่อเสียงอย่าง "บัวขาว บัญชาเมฆ" ขึ้นนำนักมวยไทยทั่วโลกที่เข้าร่ วมพิธีรำไหว้ครู ร่วมกับ "สามารถ พยัคฆ์อรุณ" "อนุวัฒน์ แก้วสัมฤทธิ์" และ"แสงมณีอุ้มกะต๋องเชียงใหม่ยิม" อีกด้วย
........นายบัวขาว บัญชาเมฆ กล่าวว่า "งานไหว้ครูมวยไทยโลก ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ซึ่งในการฝึกมวยไทย สิ่งที่นักมวยทุกคนต้องฝึกเป็นสิ่ งแรกคือ "ไหว้ครู"และผมในฐานะนักมวยรู้สึ กภูมิใจและเป็นเกียรติมากที่ได้ ขึ้นรำไหว้ครูนำนักกีฬามวยไทยจา กทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Meet and Greet ให้แฟนคลับได้กระทบไหล่อย่างใกล้ ชิดอีกด้วย ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริเวณวัดมหาธาตุ และวัดหลังคาขาวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุ ธยาครับ"
........
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่ อ :
ปวรวรรณ จันทร์สมุทร (เต๋า) 089-109-0807
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.