........
........
........ ........

เตรียมดันไทยขึ้นฮับอาเซียน ศูนย์กลางการกระจายสินค้าจักรยาน CLMV

 
........
........นางสาวบุษยา ประกอบทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด(นีโอ) ผู้จัดงานแสดงสินค้าธุรกิจจั กรยาน"อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอกไบค์" กล่าวว่า ภาพรวมตลาดจักรยานตลอดปี 2560 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับธุรกิจจักรยานโลกที่มี การเติบโตลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้ ในปีหน้ายังมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการจัดงานแสดงสินค้าจั กรยานจากประเทศเยอรมันนี และไต้หวัน ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าธุรกิจจักรยานที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยปัจจัยดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อรอบการสั่งซื้ อและนำเข้าสินค้าของผู้ ประกอบการธุรกิจจักรยานไทยใน 2 ไตรมาศแรกของปี 2561 และคาดการณ์ว่า ตลาดการนำเข้าและสั่งซื้อสินค้ าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ ในไตรมาศที่ 3 ของปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่า การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการจั ดงานธุรกิจจั กรยานในประเทศเยอรมันนีและไต้ หวัน จะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจจั กรยานต่างประเทศที่เคยเข้าร่ วมแสดงงานดังกล่าวเริ่ มมองหางานแสดงสินค้าและตลาดจั กรยานใหม่ๆ เพื่อกระจายสินค้ าของตนเองทดแทนงานเดิม โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์ กลางทางการเดินทางเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ได้โดยสะดวก เปิดโอกาสให้งาน "อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอกไบค์" กลายเป็นงานแสดงสินค้าธุรกิจจั กรยานอันดับต้นๆ ในสายตาผู้แสดงงานต่างประเทศ ที่ต้องการกระจายสินค้าจักรยานเข้าสู่กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ของธุรกิจจักรยาน
........
........
........โดยระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 นี้ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) จับมือร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) เตรียมจัดงาน "อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอกไบค์ ครั้งที่ 10" งานแสดงสินค้าธุรกิจจักรยานและจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นเวที กลางในการเจรจาการค้าสำหรับผู้ ประกอบการธุรกิจจักรยานและจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวจากต่ างประเทศและผู้ประกอบการไทย โดยภายในงานดังกล่าว มีการนำเสนอนวั ตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ เกี่ยวข้องกับจักรยานจากค่ายจั กรยานทั้งในและต่างประเทศ พร้อมการเปิดตัวสินค้าและจั กรยานใหม่ของปี 2561 จากค่ายจักรยานต่างๆ ภายในงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ มีโอกาสจับจองจักรยานใหม่ ภายในงานได้อีกด้วย
........สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดการจัดงาน "อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอกไบค์ ครั้งที่ 10" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ที่ www.internationalbangkokbike. com หรือ Facebook : BKBEXPO
........
....ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ธนัตสวัลลภ์ (ก้อย) 094 515 9269
....
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.