........
........
........ ........

เปิดผังรายการช่อง 8

 
........
........สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาร์เอส แถลงข่าว "The 8perience 2017" (ดิ เอทพีเรียนซ์ 2017) เปิดผังรายการช่อง 8 ปี 2017 สุดยิ่งใหญ่ โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจและผู้บริหารอาร์เอส ร่วมงานคับคั่ง ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน
........
ภาพจากซ้ายไปขวา
ดร.องอาจ สิงลำพอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
ดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาร์เอสและสถานีโทรทัศน์ช่อง 8
สุจีรา เชษฐโชติศักดิ์
นงลักษณ์ งามโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน CCM บมจ.อาร์เอส
ภัทธิรา ปาลวัฒน์วิไชย กรรมการผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
สุธี ฉัตรรัตนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาดและกลยุทธ์
ศุภชัย นิลวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.อาร์เอส
........
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นุสรา (ก้อย) 08-7085-5511 / จีระภา (ออย) 08-5938-5997
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.