........
........
........ ........

ไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2016
ประกาศวันจัดงานอย่างเป็นทางการ
ไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ 2016 - วันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 ณ อ่าวปอ แกรนด์มารีน่า ภูเก็ต
สิงคโปร์ ยอช์ท โชว์ 2017 - วันที่ 6-9 เมษายน 2560 ณ ONE?15 มารีน่าคลับ เซนโตซาโคฟ

 
................
.......กรุงเทพฯ 12 ตุลาคม 2559 - งานไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ 2016 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ ประกาศจัดงานอย่างเป็ นทางการในวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 ณ อ่าวปอ แกรนด์มารีน่า ภูเก็ต โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นธุรกิจเรือยอช์ทและผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางธุรกิจไลฟ์ สไตล์ทางทะเลระดับหรูของอาเซี ยนในอนาคต ส่วนงานสิงคโปร์ ยอช์ท โชว์ 2017 ซึ่งจัดเป็นปีที่ 7 จะจัดระหว่าง 6-9 เมษายน 2560 ณ ONE?15 มารีน่าคลับ เซนโตซาโคฟ ซึ่งคาดว่าทั้งสองงานจะได้รั บความสนใจจากกลุ่มผู้ ประกอบการเรือยอช์ทและธุรกิ จไลฟ์สไตล์ระดับหรูตบเท้าเข้าร่ วมงานอย่างคับคั่ง
งานยอช์ทโชว์ถือเป็นงานประจำปี ที่ผู้ชื่นชอบกิจกรรมไลฟ์สไตล์ ทางทะเลระดับหรูห้ามพลาดด้ วยประการทั้งปวง โดย ไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ 2016 ถือเป็นงานเปิดฤดูกาลสำหรับธุ รกิจเรือยอช์ทของเอเชียอย่างเป็ นทางการ มอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สั มผัสกับเรือท่องเที่ยว เรือยอช์ท และซูเปอร์ยอช์ทระดับหรู ของเอเชียอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์ด้ านไลฟ์สไตล์ แล่นเรือท่องเที่ยวรุ่นใหม่ และขับเรือยอช์ทรุ่นล่าสุดที่ เพียบพร้อมด้วยความหรูหราอลั งการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ดีที่สุด ที่จะนำผู้โดยสารโลดแล่ นไปบนทะเลอันดามันแบบเอ็กซ์คลู ซีฟ ส่วนสิงคโปร์ ยอช์ท โชว์ 2017 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 จะนำเสนอเรือท่องเที่ยวและเรื อยอช์ทระดับพรีเมียร์ของภูมิภาค ยกขบวนมาให้ชมกันแน่นขนัดกว่าทุ กปี โดยงานยอช์ทโชว์ทั้ง 2 งานจะประกอบด้วยกิจกรรมที่น่ าสนใจมากมาย ทั้งงานพบปะเจรจาของนักธุรกิ จรายใหญ่ งานเลี้ยงสังสรรค์ระดับหรู งานสัมมนาธุรกิจในหัวข้อที่น่ าสนใจ และรายการความบันเทิงชั้นเลิศทั้ งบนบกและกลางทะเล ซึ่งรวมถึงรายการ เดโม แพลตฟอร์ม (Demo Platform) โดยสุขสันต์ ทองไทย แชมป์ฟลายบอร์ดโลกชาวไทย จะกลับมาวาดลวดลายบนผืนน้ำให้ ได้ชมกันอีกครั้งในปีนี้
.......ไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ 2016 ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ในปีนี้ โดยได้รับความร่วมมืออีกครั้ งจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมส่งเสริมให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิ จเรือยอช์ทชั้นนำของเอเชีย เนื่องจากเกาะภูเก็ตของไทยมี ความได้เปรียบด้านธุรกิจเดินเรื อท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและสภาพภูมิประเทศทางทะเลที่ สวยงามติดอันดับโลก โดยการจัดงานครั้งที่ 2 นี้ กำหนดให้ตรงกับช่วงเปิดฤดูกาลท่ องเที่ยว เพื่อให้ผู้มาร่วมงานสามารถพั กอาศัยต่อในระยะยาว เพื่อพักผ่อนและสนุกสนานกั บเทศกาลแห่งความสุขในช่วงปลายปี ได้อย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากความสำเร็จของการจั ดงานงานในครั้งแรกในช่วงต้นปี 2559 นี้ งานไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ ครั้งที่ 2 จึงได้รับความสนใจจากบรรดาบริษั ทเรือท่องเที่ยวและเรือยอช์ทชั้ นนำระดัภูมิภาค ตอบรับเข้าร่วมแสดงเรือในงานครั้ งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ Boat Lagoon Yachting, Lee Marine, Simpson Marine, Multihull Solutions, Leopard Catamarans และอื่นๆ
.......บริษัท Boat Lagoon Yachting ซึ่งตกลงเข้าร่วมงานอีกครั้ งในปีนี้ จะมาพร้อมกับเรือยอช์ทจากแบรนด์ ระดับหรูมากมายในเครือ ทั้ง Princess Yachts, Jeanneau และ Prestige Yachts รวม 8 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือยอช์ทรุ่น 32m Princess ส่วนบริษัทค้าเรือยอช์ทชั้ นนำของเอเชียอย่างSimpson Marine ก็จะกลับมาจัดแสดงอีกครั้งเช่ นกัน โดยมีไฮไลท์คือ Forwin เรือซูเปอร์ยอช์ทรุ่น Sanlorenzo 46Steel ที่ผลิตในประเทศอิตาลี
สำหรับผู้จัดจำหน่ายเรือในประเท ศอย่าง Lee Marine จะจัดแสดงเรือยอช์ทขนาดใหญ่ จากแบรนด์ชั้นสูงที่ได้รั บการยอมรับไปทั่วโลกอย่างFerretti Custom Line, CRN, CDM และอื่น ๆ
.......นอกจากนี้ งานไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ 2016 จะได้ต้อนรับการกลับมาของเรือ Ocean Emerald ซึ่งออกแบบโดยนอร์แมน ฟอสเตอร์ ที่ทุกคนกล่าวขวัญถึงและมี กำหนดเข้าเทียบท่าเมืองไทยในเดื อนธันวาคมนี้ โดยเรือ Ocean Emerald ถือเป็นสุดยอดเรือยอช์ทแนวร่ วมสมัยที่ควบคุมโดยลูกเรือฝีมื อเยี่ยม 9 คนและเพียบพร้อมด้วยบริการมื้ ออาหารบนเรือโดยเชฟระดับมิชลิ นสตาร์
........
........
.......งานไทยแลนด์ ยอช์ท โชว์ 2016 จะมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นตาแก่ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ด้วยขบวนเรือมากมาย ตั้งแต่ซูเปอร์ยอช์ทเพื่อการท่ องเที่ยวระดับหรูไปจนถึงเรือท่ องเที่ยวรุ่นล่าสุดเพื่อกิ จกรรมไลฟ์สไตล์ที่ท้าทาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ประเทศไทยเป็นจุดหมายด้านธุรกิ จเรือยอช์ทของภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ คณะผู้จัดงานได้ประสานงานกั บสมาคมธุรกิจทางน้ำไทย จัดทริปล่องทะเลรอบพิเศษสำหรั บตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจเรื อชาวต่างชาติ ด้วยเรือยอช์ทชั้นเยี่ยมของภูมิ ภาค เพื่อเดินทางไปสัมผัสกั บสภาพแวดล้อมเพื่อการเดินเรือท่ องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
สิงคโปร์ ยอช์ท โชว์ 2017
.......งานสิงคโปร์ ยอช์ท โชว์ 2017 กำหนดจัดในอย่างเป็นทางการในอีก 6 เดือนข้างหน้า ณ ONE?15 มารีน่าคลับ พร้อมยกขบวนเรือท่องเที่ ยวและเรือยอช์ทจากแบรนด์ผู้ผลิ ตชั้นนำของโลกมาจัดแสดงกันอย่ างคับคั่งในงานครั้งที่ 7 นี้ โดยผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิ ตรายใหญ่ของโลกต่างยกย่องให้งาน สิงคโปร์ ยอช์ท โชว์ คือเวทีเปิดตัวเรือรุ่นใหม่ที่ ดีที่สุดของภูมิภาค โดยในปีนี้จะมีเรือระดับพรีเมี ยร์ในเอเชียมาร่ วมงานจำนวนมากกว่าสิบลำและยั งคงมีผู้ตอบรับนำเรือขนาดใหญ่ มาจัดแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
.......ภายในงานจะประกอบไปด้วยเรือยอช์ ทจากบริษัทผู้ผลิตเรือชั้นนำ อาทิ Leopard Catamarans จะนำเรือมาจัดแสดงจำนวนมากกว่ าปีที่ผ่านมาถึงสี่เท่า เรือยอช์ทจาก Ferretti Group ที่จับมือกับผู้จัดจำหน่ายระดั บภูมิภาคอย่าง Hong Seh Marine ประกาศนำเสนอเรือระดับพรีเมียร์ ของเอเชีย รวมไปถึง Simpson Marine บริษัทผู้ร่วมก่อตั้งงาน จะนำเสนอเรือท่องเที่ยวและเรื อยอช์ทรุ่นใหม่ล่าสุดจากเครือ Sanlorenzo และ Beneteau Group รวมถึงเรือพรีเมียร์ของเอเชี ยลำล่าสุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุ ดในปัจจุบันจากแบรนด์ยอดนิยม Lagoon Seventy 7 ซึ่งจะนำไปจัดแสดงในส่วนPremiere Berth ของงานครั้งนี้
.......นอกจากนี้ ยังมีบริษัทชั้นนำระดับโลกอี กหลายราย ยืนยันเข้าร่วมจัดแสดงเรือในส่ วน Superyacht Pavilion ของงาน ซึ่งทำให้การจัดงานในปีนี้ ครอบคลุมบริษัทตลาดเรือระดับหรู จากทั่วโลก ทั้ง Amels, Baglietto, Benetti, Feadship และ Heesen จากยุโรป Westport จากสหรัฐฯ และHeysea จากจีน ซึ่งจะพร้อมใจนำเสนอคอนเซ็ปต์ การออกแบบเรือแบบใหม่ล่าสุดให้ ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสกันอย่ างเต็มอิ่ม
.......
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Sudchaya Muadmuang (Kwang)
PR Manager
Vivaldi Public Relations
Mobile: +66 82 332 1854
Office: +66 02 612 2253 ext 106
Fax: +66 02 612 2254
Email: sudchaya.m@vivaldipr. com
Web: www.vivaldipr.com
Sudchaya Muadmuang (Kwang)
PR Manager
Vivaldi Public Relations
Mobile: +66 82 332 1854
Office: +66 02 612 2253 ext 106
Fax: +66 02 612 2254
Email: sudchaya.m@vivaldipr.com
Web: http://www.vivaldipr.com/
.......
.......
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.