.......
.......
....... .......

"ปฏิวัติธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน สู่ยุค Digital Banking 4.0"
ธนาคารโรงเรียนเสมือนจริงในโลกสังคมออนไลน์

 
.......
.......ธนาคารออมสิน พัฒนารูปแบบธนาคารโรงเรียน เปิดเวอร์ชั่นเรียนรู้แบบ 3 มิติ ภายใต้ "Virtual School Bank" พัฒนาการออม เรียนรู้วิชาการ และมุมบันเทิงในสไตล์ตัวเอง สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.gsbschoolbank.com คาด 3 เดือนมีสมาชิกเข้าร่วม 3,000 คน พร้อมขอเชิญชวนทุกโรงเรียนในประเทศไทยสมัครสมาชิก และสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ Virtual School Bank
.......นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า โลกยุคดิจิตอลในยุคปัจจุบัน รูปแบบของกิจกรรมถูกกำหนดให้เปลี่ยนไปตามกลไกของการดำเนินชีวิต เพราะการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิต เพื่อให้กิจกรรมมีจุดสนใจและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในภารกิจการออมของธนาคารออมสิน จึงปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันโลก
.......
โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ธนาคารฯ จึงได้จัดรูปแบบใหม่ของการออมผ่าน "ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน" ด้วยการเปิดตัวธนาคารโรงเรียนเสมือนจริง "Virtual School Bank" ซึ่งจะจูงใจให้นักเรียน กลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้รับความรู้ความเข้าใจและออกแบบการออมด้วยตัวเองได้ในโลกเสมือนชีวิตจริง ที่สำคัญถือเป็นครั้งแรกที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุค Digital Banking 4.0 โดยสามารถสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.gsbschoolbank.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
.......
........
.......ทั้งนี้ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เป็นรูปแบบการออมเงินที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2541 โดยการจำลองสำนักงานสาขาของธนาคารออมสินตั้งในสถานศึกษา มีนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ให้บริการด้วยตนเองแก่นักเรียนภายในโรงเรียน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินกว่า 1,200 แห่ง จำนวนนักเรียนที่ร่วมออมเงินกว่า 2.2 ล้านบัญชี มีเงินออมรวมไม่น้อยกว่า 950 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการออมด้วยวิธีนี้ขยายตัวก้าวหน้าต่อเนื่องในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับการพัฒนารูปแบบ วิธีการออมเงินผ่านช่องทางนี้ของธนาคารออมสิน ภายใต้เหตุผลหลักคือ "การส่งเสริมการออม"
.......สำหรับ Virtual School Bank จะเป็นธนาคารโรงเรียนในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ถือเป็นพัฒนาการระบบธนาคารโรงเรียนไปอีกขั้นหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของธนาคารออมสินแบบ Customer Centric โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในแบบสามมิติ (Virtual 3D) ซึ่งใน Virtual School Bank จะประกอบด้วย อาคารธนาคารโรงเรียน อาคาร ฝึกปฏิบัติงานธนาคาร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ อาคารธนาคารออมสินสาขาเสมือนจริง และ สถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ในประเทศไทย นำเสนอภาพเคลื่อนไหว เสียง ตลอดจนสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่ความเข้าใจได้ง่าย มีทั้งสื่อการเรียนการสอน ความสนุกนอกบทเรียน เรียนรู้การออมเงิน ได้เก็บออมเงินจริงๆ เป็นต้น ซึ่งตัวผู้ใช้โปรแกรมนี้ จะมีตัวตนเสมือนจริงอยู่ในสื่อออนไลน์ และได้ทำกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ธนาคารออมสินได้กำหนดขึ้น
   
   
.......
......."สังคมในยุคปัจจุบันการหาความรู้และสันทนาการผ่านโลกออนไลน์เป็นไปอย่างกว้างขวาง ธนาคาร ออมสินจึงเพิ่มรูปแบบการเรียนรู้ทุกๆ ด้านดังกล่าวอย่างเสมือนจริง ซึ่งเยาวชนทั้งที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนหรือไม่ได้เป็น จะได้ทักษะ และวิธีคิดมากมายจาก Virtual School Bank นี้ ที่สำคัญช่องทางนี้จะเป็นการสื่อสารระหว่างธนาคารออมสินกับกลุ่มเยาวชน/นักเรียน ในการส่งผ่านข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ มากมาย
.......
โดยคาดว่า 3 เดือนแรกหลังเปิดตัว จะมีนักเรียนและผู้เข้าชมทั่วไปเข้าใช้หรือร่วมชมประมาณ 3,000 ราย และขอเชิญชวนให้ทุกโรงเรียนในประเทศไทย เป็นสมาชิก Virtual School Bank ของธนาคารออมสิน เพื่อสัมผัสประสบการใหม่ในโอกาสนี้ด้วย" ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด
.......
สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน
คุณเดียร์ - วิมลกานต์ สนองวงศ์ โทร.081-045-5503
.......
.......
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.