........
........
........ ........

"นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7"
วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 
........
........วันที่ 25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนท่านเข้าชม "นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7" เวทีการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้ต่อยอดสู่การประกวดระดับภูมิภาค และมีโอกาสเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนักในต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนเหล่าศิลปินทั้งประเภทศิลปินอาชีพและสมัครเล่นให้สานต่อแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลป์
- หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล
- คุณปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี
และคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่
- อ.อำมฤต ชูสวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
- ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
- นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
 
 
 
 
........
........โดยปีนี้มุ่งเน้นให้ศิลปินให้ความสำคัญของอารมณ์และความรู้สึกในศิลปะ โดยเฉพาะพลังของศิลปะในการกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชม อันจะยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มความชื่นชมในงานศิลปะ ซึ่งภายในงานจะพบกับผลงานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) และศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) และผลงานที่ได้รับเลือกร่วมแสดง รวม 20 ภาพ พร้อมกันนี้ยังมี พิธีประกาศและมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฯ
Bally PR : โทร . 098-535-9456
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.