........
........
........ ........

สถาปนา 38 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

 
........
........พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (แถวหลังที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานพิธีเปิดงานในวันคล้ายวันสถาปนา 38 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี "38 ปีราตรีกุหลาบนนท์" เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนและเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่โรงเรียนครบรอบ 38 ปี พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 โดยมี ดร.วิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี (แถวหลังที่ 8 จากซ้าย) พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนฯ, สมาคมผู้ปกครองและครูฯ, มูลนิธิฯ, ชมรมครูเก่าฯ, สมาคมศิษย์เก่าฯ, ศิษย์ปัจจุบัน, คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี และมีแขกผู้มีเกียรติจากทุกองค์กรในจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
........
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐพล วิทยานนท์ โทร. 081 4445499 Email: ed_n@hotmail.com.
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.