........
........
........ ........

"กลุ่มศิลปาศรี" จัดงานศิลป์ ครั้งที่ ๔ เทิดไท้องค์ราชันยิ่งใหญ่
พร้อมจำหน่ายเสื้อเฉลิมพระเกียรติ

 
................
.......ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ ในวโรกาสมหามงคลนี้ทาง กลุ่มศิลปาศรี ได้ร่วมกับจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี กอปรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถือเป็นวโรกาสมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทย
.......
งานดังกล่าวเป็นการร่วมกันถวายผลงานแห่งความจงรักภักดี ในการเผยแพร่ พระราชประวัติ พระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ของทั้งสองพระองค์ท่าน ผ่านผลงานศิลปะอันล้ำค่าจากศิลปินชั้นนำของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติ ศิลปินระดับแนวหน้า รวมถึงศิลปินตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมสานต่อความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.......
การจัดงานในครั้งนี้ร่วมความตื่นตาตื่นใจกับศิลปะดิจิตอลจากศิลปิน ผู้เคยถวายผลงานการจัดทำพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ มีการนำผลงานศิลปะภาพอนิเมชั่น3D Mapping แสง สี เสียง โดยใช้เทคนิคการฉายภาพลงบนสถาปัตยกรรม "ดิเอ็มดิสทริค" ที่ ห้างสรรพสินค้า เอ็มควอเทียร์และเอ็มโพเรียม บนพื้นที่ขนาด ๓๕๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเป็นการฉายภาพลงบนสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
........
........
....... การจัดโครงการ นิทรรศการศิลปกรรม "ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปีครองราชย์๘๔ พรรษามหาราชินี ครั้งที่ ๔" ครั้งนี้ เป็นการนำเสนอ ความร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือ ๒ รูปแบบ ระหว่าง ศิลปะงดงามแบบดั้งเดิมจากแรงบันดาลใจและฝีมือที่เป็นเอก และ ศิลปะในรูปแบบดิจิตอลแห่งจินตนาการ โอกาสดังกล่าว กลุ่มศิลปาศรี จะกำหนดจัดแถลงข่าวงาน อีกครั้งเพื่อบอกเล่าถึงรายละเอียดของนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปีครองราชย์ ๘๔ พรรษามหาราชินี ครั้งที่ ๔"เร็วๆนี้ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสนับสนุน การจัดงานแสดงนิทรรศการของศิลปินชั้นนำของไทย โดยนำรายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิด จึงกำหนดจัด งานแถลงข่าวการจำหน่ายเสื้อมหามงคลภายในงานแถลงข่าวพบกับคุณ นิวัต มหาบุณย์ ประธานกลุ่มศิลปาศรี , อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ, อาจารย์ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ, ,นายขวัญชัย สิปปทาส นาย ธีร์ นันทวริศ -พร้อมด้วยเหล่าศิลปินนักแสดงชื่อดัง นำโดย วีเจจ๋า-ณัฐฐาวีรนุช ทองมี, เจ้ด้าศรัญญ่าชุณหศาสตร์ , ไนกี้ นิธิดล ป้อมสุวรรณ ฯลฯ เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
........
.......สำหรับผู้สนใจสั่งจองเสื้อ ราคาตัวละ ๖๕๐ บาท ซึ่งออกแบบโดยศิลปิน ระดับชาติ มีเพียง๑,๐๐๐ ตัวเท่านั้น ราคา ๖๕๐ บาท # Limited Editionรายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล สั่งจองได้ ที่คุณจอย โทร 087- 981-8219 กลุ่มศิลปาศรี โทร.098-980-1103/02-427-4165
www.silapasri-arts.com / silapasri@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B3ADn0KUDl0gNW5SOEJhMldOTUU/view
........
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปัทมา วรดิลก (ตุ้ม) ๐๘๑-๖๑๑-๑๗๘๘,ID Line:๐๘๑-๖๑๑-๑๗๘๘
Best regards,
ปัทมา วรดิลก (ตุ้ม)
Pattama Woradilok(Toom)
45/83 Pattanakarn 57
Prawet Bkk 10250
Email: tum.woradilok@gmail.com
M: 081-611-1788
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.