........
........
........ ........

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ
"จัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมสตรีและบุรุษ ระดับ 3"

 
................
.......กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ "จัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างแต่งผมสตรีและบุรุษ ระดับ 3" เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างผมไทย โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ สาขาช่างแต่งผมสตรีและบุรุษ เป็นประธาน ที่โรงแรมโคโค่วิว จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันก่อน
ภาพจากซ้ายไปขวา
1. นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล ประธานบริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด
2. นายอาดัม สะเล็ม คณะอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติสาขาช่างแต่งผมสตรีและบุรุษ
3.นายกรประเสริฐ ประเสริฐพิพัฒ คณะอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติสาขาช่างแต่งผมสตรีและบุรุษ
4.นางสาววรรณี โกมลกวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5.ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติสาขาช่างแต่งผมสตรีและบุรุษ
6.นางดุสิตา ศุภผลา คณะอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติสาขาช่างแต่งผมสตรีและบุรุษ
7.นางสาววันเพ็ญ ลิ้มบรรจง คณะอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติสาขาช่างแต่งผมสตรีและบุรุษ
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พิมพ์ใจ ดีวงศ์
Pimjai Deewong(Muay)
Secretary to President & Public Relations Director
CHALACHOL Co.,Ltd. 2521/46-48 Biz Town Ladprao
Ladprao Rd. Wangthonglang, Bangkok 10310
Mobile : 086 341 0484 Office : 02 933 0449 ext.102

pimjai@chalachol.com,pimjai.dw 1@gmail.com,pimjai_dw@hotmail. com
ณิชนันทน์ ชินมหาสวัสดิ์
nitchanan Chinmahasawat (Nun)
Public Relations Executive
CHALACHOL Co.,Ltd. 2521/46-48 Biz Town Ladprao
Ladprao Rd. Wangthonglang, Bangkok 10310
Mobile : 087 567 6370 Office : 02 933 0449 ext.221
chalachol.nitchanan@hotmail.co m
nitchanan.nunny@gmail.com
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.