........
........
........ ........

SACICT เปิดนิทรรศการ 7 เส้นทางผ้าทอไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิสูจน์ความวิจิตรศิลปะผ้าทอพื้นถิ่น ณ ชุมชนครูช่างทั่วประเทศ

 
........
........"ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดตัว "นิทรรศการ 7 เส้นทางผ้าทอไทย สืบสายใยพระราชปณิธาน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์หัตถศิลป์ไทย ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนานาชาติเดินทางไปร่วมชื่นชมความงดงามของผ้าทอไทยและเสน่ห์แห่งชุมชนช่างทอในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
........ในพิธีเปิดนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นวันนี้ (วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559) ได้รับเกียรติจาก นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก เทอร์มินัล 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีนายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการบริหาร SACICT และนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการ SACICT ให้การต้อนรับ พร้อมคณะทูตานุทูตและภริยา ร่วมเป็นเกียรติและชมนิทรรศการ
........นางอภิรดี ตันตราภรณ์ กล่าวว่า นิทรรศการ 7 เส้นทางผ้าทอไทย สืบสายใยพระราชปณิธาน ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของงานหัตถศิลป์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทอมือที่ทรงให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน นับเป็นการน้อมนำแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากงานหัตถกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่งานผ้าทอมือของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
........
........
........
........ ทั้งนี้ จากการที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัสชุมชนช่างบนเส้นทางต่างๆ จะก่อให้เกิดการสื่อสารกับสมาชิกในชุมชน นำไปสู่ความคิดใหม่ๆ ในการนำเสนอคุณค่าผ้าไทยเพื่อนำไปใช้ในวิถีชีวิตปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นฐานรากที่เสริมหนุนให้ประเทศไทยเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง มั่นคง และยั่งยืน
........
........
........นิทรรศการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เส้นทางผ้าทอ เอกลักษณ์สู่รายได้" ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเชื่อมโยงงานหัตถกรรมกับการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่แหล่งผลิตผ้าทอมือใน 7 เส้นทาง 4 ภูมิภาค อันได้แก่ อีสานกาญจนา (เส้นทางอีสานเหนือ และอีสานตอนล่าง) มุกดาอุดร (ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง) ทักษิณนิลนที (ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง) และ มณีมณฑล หรือเส้นทางผ้าทอในภาคกลาง โดยมีไฮไลต์เป็นการจัดแสดงพระสาทิสลักษณ์ผลงานจากปลายพู่กันของอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส กรรมการบริหาร SACICT รวมทั้งพระสาทิสลักษณ์พระราชกรณียกิจโดยศิลปินชื่อดัง
........
........
........จารุศักดิ์ วิมุขมนต์ พร้อมศิลปะตกแต่งดอกไม้ฝีมือระดับนานาชาติโดย สกุล อินทกุล และจัดแสดงผ้าทอมืออันเป็นอัตลักษณ์จากทุกภูมิภาค โดยเริ่มจากพื้นที่อีสานใต้ ที่ได้มีการคัดสรรชิ้นงานของครูวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน กับสองครูช่าง ครูรุจาภา เนียนไธสง และครูจริยา สมอเผื่อน ตลอดจนคุณมีชัย แต้สุจริยา ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และจะหมุนเวียนผลงานจนครบทุกภาค ซึ่งนิทรรศการนี้ จะมีให้ชมไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รู้จัก ได้มองเห็นถึงความงามของผ้าทอไทยที่หลากหลาย เพื่อเชิญชวนให้เดินทางไปสัมผัสกับแหล่งผ้าทอในแต่ละภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน อีกทั้งเป็นพลังที่จะสืบสานวัฒนธรรมผ้าทอของไทยให้คงอยู่สืบไป นางอัมพวัน ผอ. SACICT กล่าวย้ำ
........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Syllable PR.
Media Relations Executive
Syllable Co., Ltd.
23/15 Soi Ruamrudee,
Ploenchit Road Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: +66 2254 6895-7
Fax: +66 2255 4468
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.