........
........
........ ........

อ.ต.ก. มุ่งส่งเสริมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ตามหลักทฤษฏีใหม่
จัดงาน "เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ"

 
................
........อ.ต.ก. จัดงาน "เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ จำลองนิทรรศการมีชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมระดมสินค้าโครงการเมืองเกษตรสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนเลือกช็อป ชิม เต็มพื้นที่ กว่า 50 ร้านค้าจากทั่วประเทศ
........นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดงาน "เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ" โครงการเมืองเกษตรสีเขียวตามหลักทฤษฎีใหม่ ว่าการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการเมืองเกษตร สีเขียว รวมถึงเพื่อส่งเสริมการตลาด การสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่เกษตรกร โดยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นการยกระดับการพัฒนาให้เป็นสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างถาวรและยั่งยืนตลอดไป
........
........
........
........
........ภายในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการมีชีวิต จำลองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.ราชบุรี จ.จันทบุรี จ.พัทลุง จ.เชียงใหม่ จ.ศรีสะเกษ จ. หนองคายและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 50 ร้านค้า โดยงาน "เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 ณ ตลาด อ.ต.ก. (พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรทิศตะวันตก) ถนนย่านพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
........
........
สอบถามต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR. STORYS :
คุณจุฑารัตน์ ถือซื่อ (เล็ก) โทร. 08-1817-7510
คุณศิริลักษณ์ โสตถิกุล (จิ๊ก) โทร. 08-1334-6647
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.