........
........
........ ........

เชิญชม "งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 40"
"มรดกโลกยานยนต์"

 
........
........ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ รัตนา อนันทนุพงศ์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ (คนที่ 4 จากซ้าย) แถลงข่าวการจัด "งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 40" ภายใต้แนวคิด "มรดกโลกยานยนต์" พร้อมเชิญผู้สนใจเที่ยวชมรถโบราณ และรถคลาสสิคกว่า 100 คัน พร้อมกิจกรรมมากมาย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน ศกนี้
........
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย:
คุณพวงพรรณ รัตนปริคณน์ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 507 โทรสาร. 0-2641-8480
หรือ ทีมประชาสัมพันธ์สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย:
คุณชัชวาลย์ สิทธิ์กานต์เกียรติ และคุณวสันต์ เทพรังศิริกุล
โทร. 0-2530-3218 ต่อ 15, 19 โทรสาร 0-2530-4542-3
อีเมล: chatchawal_s@pmb.co.th, vason_t@pmb.co.th
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.