........
........
........ ........

ปันน้ำใจ

 
........
........คริสตอฟ เจอโฟรย์ (แถวหลัง, ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต และ อภิรดี วรรณวงศ์สอน (แถวหลัง, ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิภาดี จำกัด ได้มอบรายได้สวนหนึ่งจากการจัดนิทรรศการ "เดอะลักซ์ อาร์ต เอ็กฮิบิชั่น" ให้แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจแต่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนายแพทย์ พีระพัฒน์ มกรพงศ์ (แถวหลัง, กลาง) กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อเร็วๆนี้
........
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
นฤมล เฑียรฆโรจนกุล
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
โทร: 086-5656-071, 0-2131-1021 Email: marcom@novotelairportbkk.com
รตินันท์ ฉัตรบุปผา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
โทร: 091-780-0628, 0-2131-1025 Email: marcom@novotelairportbkk.com
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.