........
........
........ ........

นิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ครั้งแรกของการแสดงผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ
เทคนิคผสมผสานภาพยนตร์ 3D แมปปิ้ง ผลงานศิลปินเพชรน้ำเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 
................
.......โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ในฐานะเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ร่วมงานและเป็นตัวแทนรับทราบวัตถุประสงค์ และยอดรายได้จากการจัดงานนิทรรศการ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีรายได้จากการจำหน่ายภาพ 2,000,000 บาท เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมทบทุน"มูลนิธิอานันทมหิดล"
.......ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ยังร่วมกับ"กลุ่มศิลปาศรี "นำโดย อาจารย์ จักรพันธุ์ โปษยกฤต และ อาจารย์ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ " นำเสนองาน จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
.......ผู้เข้าชมนิทรรศการ จะได้รับของที่ระลึก โปสเตอร์พระบรมสาทิสลักษณ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2559 โดยจะแจกวันละ 1,000 ชุด
........
........
........
.......นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงภาพยนตร์พระราชกรณียกิจที่ทรงงานมาตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ในรูปแบบ 3D Mapping "พระผู้เป็นที่รัก" ซึ่งเป็นเทคนิคการฉายภาพบนสถาปัตยกรรม บริเวณด้านหน้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ บนพื้นที่กว่า 3,500 ตารางเมตร ผสมผสานด้วยการแสดงดนตรีคลาสสิคเพลงพระราชนิพนธ์ โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม วันละ 6 รอบ เวลา 19:30 น. เป็นต้นไป
........
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปัทมาวรดิลก (ตุ้ม) ๐๘๑-๖๑๑-๑๗๘๘ ,
ID Line:๐๘๑-๖๑๑-๑๗๘๘
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.