........
........
........ ........

บิดา "เบ็กกี้ " ริสา หงส์หิรัญ ถึงแก่กรรม

 
................
Mr.Conrado P.Columbres บิดา คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ริสา หงส์หิรัญ อดีตรองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2531) ถึงแก่กรรม โดยจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ส่วนวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 มีพิธีปลงศพและมิซซา เวลา 09.00 น. หลังจากนั้นจะเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีฌาปนกิจ ที่วัดแก้วแจ่มฟ้า สี่พระยา เวลา 11.00 น.
ขอได้รับความขอบคุณอย่างสูง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่ นแนล จำกัด (มหาชน)
................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : คุณดวงใจ ยงยิ่งเชาว์ ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบูติคสตรี
โทร.02-293-9300 ต่อ 513 มือถือ 085-246-6614
................
................
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.