........
........
........ ........

รางวัล "สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11"

 
................
........คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และคุณอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาระดี จำกัด ผู้ผลิตรายการเรื่องจริงผ่านจอ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสารคดีเชิงข่าว "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11" หัวข้อ "สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand" โดยทีมBEYOND มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมด้วยทีม SMART TRIO มหาวิทยาลัยทักษิณ และทีม JR JUNIOR มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2
........
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีท ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วริษฐา จัมมวานิชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.089-780-3169
พรรณกาญจน์ นวรัตน์ธนากร ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ โทร.094-549-6446
ณัฐกานต์ ศรีสุทัศน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โทร.096-295-5962
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.