........
........
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ และ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ

ทอท.พร้อมเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2
ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มีนาคม 2559

 
........
........บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ณ บริเวณพื้นที่ชั้น 4 ด้านทิศเหนือ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ทดม.
........นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้มีโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ ทดม.ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี โดยได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 สำหรับเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและได้เปิดให้บริการแบบบางส่วน (Soft Opening) ไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารและลดความหนาแน่นภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 นอกจากนี้ ทดม.ยังได้เปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier5) และแนวทางเดินด้านทิศใต้ (South Corridor) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
........
เพื่อลดความคับคั่งของผู้โดยสารบริเวณทางออกขึ้นเครื่องภายในประเทศซึ่งเดิมมีเพียง Pier 3 และ Pier 4 ให้บริการเท่านั้น เป็นการเพิ่มความสามารถรองรับการให้บริการผู้โดยสารให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ทอท.จึงได้กำหนดให้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ทดม.อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มีนาคม 2559
........
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ และ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2
........
........นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า สำหรับอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 มีพื้นที่ทั้งหมด 106,586.5 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่ ชั้น 1 เป็นพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และระบบขนส่งสาธารณะ มีพื้นที่ 28,469.39 ตารางเมตร มีสายพานลำเลียงกระเป๋าจำนวน 6 สายพาน ชั้น 2 เป็นสำ นักงานสายการบิน ชั้น 3 เป็นพื้นที่ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ 27,262.90 ตารางเมตร และเป็นพื้นที่จุดเปลี่ยนเครื่องบิน 1,802.50 ตารางเมตร มีประตูทางเข้า 6 ประตู เริ่มตั้งแต่ประตู 9 - 15 แถวเช็คอินแบ่งเป็น 7 แถว เริ่มด้วยแถวที่ 9 - 10 เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย แถวที่ 11 เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน R airline โอเรียนท์ไทย และไทยไลอ้อนแอร์ แถวที่ 12 เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์และไทยสมายล์ และแถวที่ 14 - 15 เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์ โดยมีเคาน์เตอร์เช็คอินจำนวนทั้งสิ้น 80 เคาน์เตอร์ (รวมเคาน์เตอร์บริการสำหรับผู้พิการจำนวน 10 เคาน์เตอร์) และ ชั้น 4 เป็นโซนร้านอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งมีจำนวน 276 ร้านค้า และมีส่วนพื้นที่พักผ่อนสำหรับ Pier 5 มีพื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร และมีทางออกขึ้นเครื่อง (Gate) 6 ทางออก โดยมีห้องน้ำภายในอาคารที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วทั้งหมด 44 จุด ซึ่งครอบคลุมการให้บริการผู้โดยสาร ทั้งส่วนผู้โดยสารขาเข้าและขาออก แนวทางเดินด้านทิศใต้และ Pier 5 นอกจากนั้น ในส่วนพื้นที่ปฏิบัติการเขตการบิน (Airside) ของท่าอากาศยานดอนเมืองมีหลุมจอดอากาศยานทั้งหมด 101 หลุมจอด แบ่งเป็นหลุมจอดที่เชื่อมต่อกับประตูทางออกอาคารผู้โดยสาร (Contact Gate) จำนวน 35 หลุมจอด และเป็นหลุมจอดระยะไกล(Remote Parking) จำนวน 66 หลุมจอด ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 หรือประชาสัมพันธ์ ทดม.หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 1192
........
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ และ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ
........
........นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทดม.มีอาคารผู้โดยสาร 2 อาคาร คือ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ใช้สำหรับรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ใช้สำหรับรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินภายใน ประเทศ ทำให้ปัจจุบัน ทดม.มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี และในอนาคต ทอท.จะดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะดำเนินโครงการพัฒนา ทดม.ระยะ 3 ประกอบด้วย การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเดิมซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งาน การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ (Junction Terminal)
........
โดยจะมีการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างตัวอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองที่จะเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีแดงเส้นทาง บางซื่อ - รังสิต และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ สายพญาไท - ดอนเมือง และการสร้างอาคารจอดรถเพื่อรองรับรถยนต์ได้อีกกว่า 3,000 คัน ซึ่ง ทอท.คาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทดม.ได้เป็น 40 ล้านคนต่อปี
........
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420
โทรสาร 0 2535 4099
อีเมล : aot_media@airportthai.co.th
........
........
 


หมายเหตุ. สงวนลิขสิทธ์ภาพและเนื้อหา นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Use of this site signifies your acceptance of the Privacy Policy and Terms of Use.
Copyright © 2005 Variety News Edition Corp. All rights reserved.